Knihy

Srnicek – Williams: Vynalézání budoucnosti. Postkapitalismus a svět bez práce

👉 Knihu si můžete zakoupit zde: Kosmas.cz | Artforum.sk

Na změnu musí být společnost připravená. Vědomi jsou si toho i autoři knihy Vynalézání budoucnosti. Postkapitalismus a svět bez práce, kterou vydáváme v prvním českém překladu od novináře Petra Bittnera. Nick Srnicek a Alex Williams tvrdí, že jako každý jiný společenský systém, ani neoliberalismus tu nebude na věky. Kladou tak zásadní otázky: Jak bude vypadat společnost po zhroucení neoliberalismu? Co bude “den po kapitalismu”? Svou knihou pak vytváří prostor pro promýšlení odpovědí na tyto otázky. Aby je společnost mohla zodpovědět, potřebuje totiž rozšířit svoji představivost za hranice toho, co současný systém umožňuje.

“S myšlením ovládaným „lidovou politikou“ si nevystačí žádné hnutí, které se snaží uniknout neoliberalismu a vytvořit něco lepšího. Namísto ní předkládá tato kniha alternativní politiku – takovou, která má za cíl znovu se ujmout vlády nad naší budoucností a živit v nás touhu po světě modernějším, než jaký dovoluje současný kapitalismus. Utopický potenciál, který je vlastní technologiím 21. století, nesmí zůstat spoután omezenou kapitalistickou představivostí. Musí jej osvobodit ambiciózní levicová alternativa.” 

Chci vědět novinky o publikacích MDA jako první:

  Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

  Nick Srnicek – Alex Williams 

  Vynalézání budoucnosti 

  Postkapitalismus a svět bez práce 

  Z anglického originálu 

  Inventing the Future. Postcapitalism and a World Without Work 

  vydaného nakladatelstvím Verso Books, 

  London, 2015 (doplněné a opravené vydání 2016) 

  přeložil Petr Bittner. 

  Vydala Masarykova demokratická akademie, z. s., 

  v Praze roku 2020. 

  Jazykový a odborný redaktor Jiří Nedvěd 

  Sazba Tomáš Tichák 

  Obálka a grafický design Tereza Melenová 

  1. české vydání. 

  Tisk Cíl, a. s. 

  Hybernská 1033/7, 110 00, Praha 1 

  ISBN 978-80-87348-87-1 

  268 stran

  Agha, Drulák (eds.): Sametová budoucnost? Eseje o naší současnosti

  >> Knihu můžete právě nyní koupit zde. <<

   

  Třicet let uplynulo od „sametové revoluce“. Třicetileté výročí už poskytuje dostatečný prostor ke kritické reflexi toho, k čemu u nás vlastně v posledních třech desetiletích došlo. Právě to je cílem sborníku Sametová budoucnost? 

  Editory sborníku jsou politolog Petr Drulák a právník Petr Agha. Společně s nimi o našem posledním třicetiletí píší historička umění Milena Bartlová, filozof Martin Dokupil Škabraha, politoložka Anna Durnová, politolog Jaroslav Fiala, filozof Michael Hauser, politolog Ondřej Slačálek a socioložka Tereza Stöckelová 

  Společně vytvořili mozaiku, která se na uplynulých třicet let a naši současnost zaměřila z hlediska demokracie, sociální nerovnosti, vztahu k minulosti a k Západu, ekologické udržitelnosti nebo digitalizace. Mozaiku, která si předsevzala za úkol překonat mýty devadesátých let a znovu si ujasnit, k čemu tehdy došlo a jaké důsledky to má pro dnešek, abychom byli schopni lépe uchopit problémy, před nimiž stojíme. 

   

  Stoupenci zakladatelského mýtu se ho pokoušejí zachránit poukazy na různá technická či personální selhání, která sice přinášejí některé obtíže, ale nemohou nijak zpochybnit správnost nastavené cesty. Úloha těchto zádrhelů je pak přisuzována buď konkrétním osobnostem (Klaus, Zeman), nebo neblahým společenským jevům (zátěž minulého režimu, nezodpovědnost médií, korupce či neefektivnost státní správy), přičemž obojí lze považovat za překonatelné.  

  Rostoucí část společnosti tyto pokusy odmítá a pochopitelně se přiklání k alternativám, jež jsou k dispozici. Její hněv a nejistoty se mohou obracet proti těm nahoře (bohatí), proti těm dole (chudí na sociálních dávkách) či proti těm, kteří jsou nějak jiní. I když dovedný populista dokáže zasurfovat na jedné vlně hněvu, neznamená to, že ta následující ho nespláchne. Populismus však není příčinou současných problémů, ani na ně nedává odpověď. Můžeme ho chápat jako symptom selhávání základních společenských institucí a procesů. Náprava nespočívá ani v populismu, ani v boji s ním.  

  Nevzejde ani z oživování mrtvých pravd. Když si Američané měli vybrat mezi Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovou, volili mezi nehumánním populismem a mrtvými pravdami establishmentu. Takový výběr nedává naději na rozumné řešení. Chceme-li pokročit, musíme mít širší možnost volby. Předkládané texty si kladou za cíl stávající možnosti rozšířit. V humanistickém duchu kriticky přehodnocují dominantní představy a nabízejí své závěry k veřejné diskusi.” 

  – z předmluvy Petra Aghy a Petra Druláka 

   

  Obsah: 

  Úvod (Petr Drulák – Petr Agha

  Halucinační demokracie 1989–2019 (Michael Hauser)  

  Spor o aktivismus a efektivitu vládnutí aneb Jak zlepšit kulturu demokracie (Anna Durnová)  

  Zbořte ty komunistické baráky! Socialismus a modernita mezi pamětí a zapomínáním (Milena Bartlová)  

  Prognostika a přestavba jako hnací motory sametové revoluce (Petr Agha)  

  Od imitace k implementaci? Bída „středoevropského“ návratu do Evropy (Ondřej Slačálek)  

  Za socialistický Západ! (Petr Drulák)  

  Studená válka, horký mír: politická ekologie v antropocénu (Tereza Stöckelová)  

  Zpátky ni krok! Důsledky nezamýšlených důsledků postkomunismu (Martin Dokupil Škabraha)  

  Digitální klaustrofobie: hledání člověka a naděje v kapitalismu platforem (Jaroslav Fiala)

   

  _________________________

  Petr Drulák – Petr Agha (eds.)

  Sametová budoucnost?

  Vydala Masarykova demokratická akademie, z. s.,

  a nakladatelství Burian a Tichák, s. r. o.,

  v Praze roku 2019.

  Jazyková redakce textu Jiří Nedvěd,

  sazba Tomáš Tichák,

  obálka Tereza Melenová.

  1. české vydání.

  Tisk Cíl, a. s.

   

  ISBN 978-80-87348-66-6 (Masarykova demokratická akademie, z. s.)

  ISBN 978-80-87274-54-5 (Burian a Tichák, s. r. o.)

   

  168 stran

  Doporučená cena 220 Kč.

   

  Obálka ke stažení zde.

   

  Tajnosti levice. Od ideálu osvícenství k triumfu neomezeného kapitalismu

  >> Knihu můžete právě nyní koupit zde

  >> Přehled diskuse nad knihou zde

  Přinášíme překlad eseje o příběhu levice, jejích kořenech a současnosti z pera francouzského filozofa Jeana-Claudea Michéy. Co je dnes levice? Jaký je její cíl? Z čeho vzešla a jaký cíl by měla mít? 

  Kniha Tajnosti levice. Od ideálu osvícenství k triumfu neomezeného kapitalismu byla vydána ve francouzském originále Les mystères de la gauche v roce 2013. Český překlad od Petra Druláka, předsedy vědecké rady Masarykovy demokratické akademie, je obohacen o celé, doposud nikdy zveřejněné znění rozhovoru s autorem knihy, pořízeného pro francouzský deník Midi Libre. 

   

  Michéa důsledně sdílí Laschovu kritiku kapitalismu, kulturní konzervativismus i schopnost dívat na základní otázky společnosti zdola, tj. z perspektivy její chudší a slabší části. Snad se nedopustíme žádného násilí vůči jednomu či druhému, pokud je oba budeme považovat za představitele určitého konzervativního socialismu, který není ani liberální, ani komunistický.“

   – z předmluvy Petra Druláka 

   

  „Kritika se nesmí spokojovat s tím, že bude rituálně odsuzovat následky ekonomického liberalismu (pro tyto účely cudně překřtěného na ‘neoliberalismus’) a současně posilovat dopady liberalismu politického a kulturního, který ho jako siamské dvojče doplňuje po stránce psychologické a ideologické.“  

  „Logika daru (pradávná trojnásobná povinnost dát, přijmout a vrátit) od nepaměti vytvářela základní předivo společenských pout (přirozeně nabývajících nejrůznějších symbolických forem – někdy vzájemně rovných, jindy nerovných), a to ještě předtím, než si bylo vůbec možné představit právní dohodu či výměnu zboží.“ 

   – Jean-Claude Michéa, Tajnosti levice 

   

  Jean-Claude Michéa (1950) je francouzský politický filozof a esejista. Navazuje na socialistické myslitele 19. století a je rovněž originálním interpretem díla George Orwella. Je znám svou kritikou kulturního liberalismu, kterému vyčítá, že ve jménu „náboženství progresivismu“ odvedl levici od boje s kapitalismem. Spojenectví kulturního a tržního liberalismu, které analyzuje v řadě esejů, považuje za hlavní překážku bránící dosažení spravedlivější společnosti. 

   

  ______________________________

  Jean‑Claude Michéa
  Tajnosti levice
  Od ideálu osvícenství k triumfu neomezeného kapitalismu

  Z francouzského originálu Les mystères de la gauche
  vydaného nakladatelstvím Climats, a department of Editions Flammarion,
  Paris, 2013
  vydala Masarykova demokratická akademie, z. s.
  Překlad: Petr Drulák
  Odpovědná redaktorka: Kateřina Sedláčková
  Korektura: Patrik Eichler
  Sazba: Miroslav Švejda
  Tisk: Cíl, a. s., Hybernská 1033/7, 110 00, Praha 1
  Praha 2019

  Počet stran 128
  Doporučená cena 180 Kč.

  ISBN : 978-80-87348-63-5

   

  Obálka ke stažení zde.

  Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Dějiny sociální demokracie v českých zemích

  Poslední systematické dějiny sociální demokracie vyšly v roce 1938 pod názvem Revoluce práce. Jejich autorem je významný sociálně demokratický politik první republiky, mimo jiné dlouholetý předseda prvorepublikového Senátu František Soukup. 

  Spoluprací autorů z okruhu Masarykovy demokratické akademie, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Friedrich-Ebert-Stiftung vznikl nově základní přehled dějin sociální demokracie na českém území od poloviny devatenáctého století.  

  O pět let později, během oslav 140. výročí sociální demokracie v českých zemích, se kniha dočkala druhého, doplněného vydání, které nově obsahuje i období vlády premiéra Bohuslava Sobotky. Publikace vznikla souběžně se stejnojmennou výstavou a má tak bohatý obrazový doprovod. Obsahuje i kompletní text v angličtině a němčině. 

  Patrik Eichler – Vítězslav Sommer – Radka Šustrová – Tomáš Zahradníček a kol.

  Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Dějiny sociální demokracie v českých zemích

  Autoři textů jsou Patrik Eichler, Pavel Horák, Lukáš Jelínek, Rudolf Kučera, Jan Mervart, Thomas Oellermann, Martin Polášek, Vítězslav Sommer, Radka Šustrová, Ondřej Vojtěchovský a Tomáš Zahradníček. 

  Na přípravě publikace se podíleli Patrik Eichler, Daniel Ort a Radka Šustrová. 

  Jazyková redakce textů Jiří Nedvěd. 

  Překlad do anglického jazyka Martin Babička a Jana Bímová. 

  Překlad do německého jazyka Thomas Oellermann a David Růžička. 

  Grafický design Jan Herynek (www.herynek.com), 2018. 

   2. doplněné a upravené vydání. Publikace původně vznikla jako katalog k výstavě Za svobodu, spravedlnost a solidaritu: 135 let sociální demokracie v českých zemích. 

  Tisk Cíl, a. s. 

  Vydala Masarykova demokratická akademie, z. s., 

   V Praze roku 2018. 

  ISBN 978-80-87348-41-3 (Masarykova demokratická akademie, z. s.) 

  ISBN 978-80-7285-210-9 (Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, v. v. i.) 

  120 stran 

  Doporučená cena: 120 Kč 

  Radka Šustrová (ed.): Demokracie a socialismus

  Ve spolupráci s nakladatelstvím Burian a Tichák vydáváme edici dvou programových dokumentů demokratické levice z první poloviny 20. století Demokracie a socialismus, kterou zpracovala Radka Šustrová. Ta také ke knize sepsala historický úvod Za demokracii a sociální spravedlnost: Sociálnědemokratický aktivismus mezi komunismem a fašismem.

  Díky publikaci jsou tak znovu vydány sociálně demokratické programy Co chtějí socialisté (1934) a Za svobodu do nové Československé republiky (1941). Jde o programy, kterými lidé z meziválečné Akademie formulovali své programové představy zejména v oblasti hospodářské demokracie.

  Knihu je možné si zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas.

   

  Josef Hofbauer: Velký starý muž

  V e-shopu knihkupectví Kosmas si můžete zakoupit knihu Josefa Hofbauera Velký starý muž, kterou jsme vydali ve spolupráci Masarykovy demokratické akademie, Nakladatelství Burian a Tichák, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Masarykova demokratického hnutí, Seliger Gemeinde, Ústavu Tomáše Garrigua Masaryka a Ernst & Gisela Paul Stiftung.

  Knihou z roku 1938 se demokratičtí sudetští Němci jednoznačně hlásí k Československé republice a zejména k jejímu prvnímu prezidentovi. Josef Hofbauer, přesvědčený sociální demokrat, v díle popisuje Masarykův život a jeho působení a vykresluje republiku, která nabízela občanům německé národnosti stejné možnosti jako Čechoslovákům.
  V roce 1938, kdy se už většina sudetských Němců od Československé republiky a Masarykova odkazu odvrátila, představuje Hofbauerova kniha jeden z posledních pokusů demokratických sudetských Němců, jak získat své krajany pro republiku a vyrvat je ze spárů Sudetoněmecké strany.

   

  Ochrana osobních údajů