25

Leden

0

Vokál: Saint-Just. Krvavý démon Francouzské revoluce

Masarykova demokratická akademie

Kupte si knihu tady.

Jako audioknihu si text poslechněte tady.

Louis de Saint-Just (1767–1794) je většinou popisován jen jako krvavý démon Francouzské revoluce nebo Robespierrův učeň. Skutečnost je však podle Vladimíra Vokála mnohem barvitější.

Autor v knize Masarykovy demokratické akademie přináší vrstevnatý portrét mladého ambiciózního politika a idealistického filozofa. Svůj obraz opírá o tři stěžejní Saint-Justova díla, která v českém prostředí dosud nikdo nerozebral. Z knihy na vás tak – jak tvrdí autor – promluví Saint-Just jako politik, který se podílel na zavedení moderního státu, první politik u moci pokoušející se zavést sociální stát, jak o něm hovoří dnešní demokratická levice a první skutečný ideolog raného socialismu.

Knihu vydáváme spolu s nakladatelstvím Burian a Tichák.

Chci vědět novinky o knihách MDA jako první:

* znamená povinné pole

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

„Jak z rozboru Saint-Justových ventôských projevů a také z jeho „Fragmentů“ vyplývá, pracoval na ideovém konceptu sociálně spravedlivé společnosti, který měl mít atributy moderního sociálního státu, jak jej známe z 20. a 21. století. Bez váhání jej proto lze označit minimálně za předchůdce raného socialismu. Otázkou, na kterou lze jen obtížně nalézt odpověď, však zůstává, zda by byl schopen či ochoten od teroru skutečně upustit a stát se demokratem, který uskuteční své plány prostřednictvím demokratické vůle lidu, či zda by se po možném vítězství nestal skutečným tyranem, vojenským diktátorem napoleonského typu, který není schopen odevzdat osobní moc do rukou pluralitně volených institucí, o jejichž vznik ve svých teoretických spisech usiloval.”

– Vladimír Vokál

Rozhovor s Vladimírem Vokálem o knize

Vladimír Vokál: Saint-Just. Krvavý démon Francouzské revoluce

Vydaly Burian a Tichák, s. r. o.
Masarykova demokratická akademie, z. s.


Design Petr Kněžek (www.vonsaten.net)
Obálka Vasil Artamonov
Redakce Filip Outrata
Sazba Tomáš Tichák

První vydání Olomouc – Praha 2022