25

Leden

0

Eichler – Andělová: Průzkum života politickým bojem. Jaroslav Šabata (1927–2012) a Charta 77 (45 let)

Masarykova demokratická akademie

Kupte si katalog tady.

Publikace Průzkum života politickým bojem. Jaroslav Šabata (1927–2012) a Charta 77 (45 let) vznikla u příležitosti stejnojmenné výstavy k dvojímu životnímu výročí Jaroslava Šabaty, politického filozofa, sociálního demokrata, významného představitele brněnského disentu a po roce 1989 například také člena představenstva Masarykovy demokratické akademie.

V roce 2022 uplynulo 95 let od jeho narození a celá dekáda od jeho smrti. Zároveň rok 2022 přinesl ještě jedno půlkulaté výročí – 45 let od sepsání Prohlášení Charty 77. Jaroslav Šabata patřil mezi první signatáře Charty i její mluvčí.

První tematická část katalogu vás prostřednictvím předních českých historiků a historiček podrobně provádí Šabatovým životním příběhem, životním zázemím a představuje základní Šabatovy teze. Ve druhé části, věnované Chartě 77, proniknete do prostředí brněnského disentu.

Na publikaci se autorsky podíleli Kristina Andělová, Jan Černý, Patrik Eichler, Lukáš Jelínek, Václav Kaška, Michal Kopeček, Jan Mervart, Petra Pichlová, Václav Skořepa, Vítězslav Sommer, Kacper Szulecki a Tomáš Zahradníček. Tematická část o Jaroslavu Šabatovy vznikala pod vedením Masarykovy demokratická akademie, texty o Chartě 77 příspělo Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ) Moravského zemského muzea.

Katalog vznikl ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, filozofickými fakultami Masarykovy univerzity a Univerzity Hradec Králové a Filosofickým ústavem AV ČR. Vydání finančně podpořilo české zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung.

Prolistujte si ukázku z katalogu

230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_01
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_02
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_03
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_04
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_05
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_06
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_07
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_08
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_10
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_11
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_12
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_13
12

Chci vědět novinky o knihách MDA jako první:

* znamená povinné pole

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

Eichler – Andělová: Průzkum života politickým bojem. Jaroslav Šabata (1927–2012) a Charta 77 (45 let)

Autory textů jsou Kristina Andělová, Jan Černý, Patrik Eichler, Lukáš Jelínek, Václav Kaška, Michal Kopeček, Jan Mervart, Petra Pichlová, Václav Skořepa, Vítězslav Sommer, Kacper Szulecki, Tomáš Zahradníček

Lektorovali: doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. a doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Jazykové korektury: Václava Dudková
Grafický návrh a úprava: Milan Mačinec
Návrh obálky: Aleš Čefelín

Na přípravě katalogu se dále podíleli: Jiří Koubek, Thomas Oellermann, Daniel Ort

Vydavatel: Masarykova demokratická akademie, z. s., Hybernská 7, 110 00 Praha
a Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno

Tisk: Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno

Vydání první, Brno 2022


Informace o výstavě Průzkum života politickým bojem – Jaroslav Šabata a Charta 77

Místo konání: Valochův sál, Dietrichsteinský palác (Zelný trh 8, Brno)

Otevírací doba: středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.

Vstupné: plné 60 Kč, zvýhodněné 40 Kč, rodinné 140 Kč

Poslechněte si níže záznam komentované prohlídky výstavy. Výstavou návštěvníky provedli Petra Pichlová z Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ) Moravského zemského muzea a ředitel MDA Patrik Eichler. První část prohlídky (Petra Pichlová o Chartě 77) končí v čase 18.40, navazuje na ni Patrik Eichler vyprávěním o Jaroslavu Šabatovi.