Publikace

Nedílnou součástí aktivity Masarykovy demokratické akademie je vydávání publikací souvisejících se sociálnědemokratickým hnutím. Všechny elektronicky vydané publikace jsou veřejně přístupné v naší digitální knihovně na platformě issuu.com.

Publikace vydáváme v různých edičních řadách.

V edici Diskusní materiály k budoucnosti české i evropské společnosti naleznete texty zabývající se otázkami, které nás vývoj dnešní společnosti nutí zodpovídat. Snažíme se o nich vyvolat diskusi a předkládat materiály formulující sociálnědemokratický postoj.

Historické texty vydáváme v edici Sociální demokracie jako historický aktér. Zpracováváme v nich významné chvíle, v nichž se sociální demokracie významně zapsala do dějin společnosti. Představujeme tak sociálnědemokratické hnutí jako hnutí s významným dějinným úkolem. Z něj je možné získávat inspiraci a směr i pro dnešní společenské problémy.

Samostatnou kategorií je výstava k dějinám sociální demokracie v českých zemích. Původně vznikla ke 135. výročí vzniku sociální demokracie v českých zemích, ale průběžně je rozšiřována. K výstavě vznikl i katalog s rozsáhlou obrazovou přílohou.

Naše další texty, které se nevešly do žádné z kategorií, naleznete v sekci ostatní.

Ochrana osobních údajů