Ostatní studie

Schwartz: Wenzel Jaksch

Publikace je ke stažení zde. Fyzickou verzi knihy si můžete objednat zdarma tady.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Burian a Tichákčeským zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung přinášíme český překlad studie o Wenzelu Jakschovi. Autor Michael Schwartz v ní přináší kapitoly ze života tohoto významného sociálně demokratického politika.

“Při vší kritice poválečné strategie je nutné vzpomínat také na velké a trvalé počiny: Na Jakschův nepolevující boj proti Hitlerovi, na jeho příspěvek k cestě sociální demokracie od strany třídního boje k široce pojaté všelidové straně, a nakonec také na jeho neutuchající snahu o federativní řešení národnostních konfliktů v Evropě.”

Michael Schwartz

Wenzel Jaksch

Kapitoly ze života sociálního demokrata z českých zemí

Z německého originálu
Wenzel Jaksch: Biografische Schlaglichter
auf einen Sozialdemokraten aus Mitteleuropa
přeložila Zuzana Schwarzová,
redigoval Martin Ďásek.

Odpovědný redaktor Thomas Oellermann.
Předmluva Vladimír Špidla a Urban Überschär.
Obálka Vasil Artamonov.

Vydalo nakladatelství Burian a Tichák, s. r. o.,
ve spolupráci a za podpory
Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice
a Masarykovy demokratické akademie
v Olomouci roku 2021.
1. české vydání.

Tisk Reprotisk, s. r. o., Šumperk.

Nogarede: Regulace strážců obsahu na internetu. Nebrat sílu platforem na lehkou váhu

▶ Studie je ke stažení zde.

Publikace je českým překladem anglického originálu Governing Online Gatekeepers: Taking Power Seriously. Český překlad vydáváme ve spolupráci s českým zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung.

V textu se dozvíte:

  • Bez legislativy a investic se z internetu stal ekosystém mocných a soukromých strážců přístupu k internetovému obsahu, digitálnách platforem, které mají pod kontrolou široké spektrum služeb nezbytných pro podniky, občany a veřejnost.
  • Tito strážci za pomoci technologického nastavení svých služeb řídí rlzné společenské aktivity způsoby, které se čím dál častěji nachází v rozporu s veřejným zájmem, celospolečenským prospěchem a právy občanů.
  • EU s nimi musí co nejdříve vyrovnat síly, a to nejen z důvodu zachování hospodářské soutěže a inovace, ale také za účelem podpoření ekonomické a politické svobody občanů a ochrany demokracie.

Jedna společnost → různé světy. Studie o fragmentarizaci české společnosti

Spolu s českým zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung jsme pověřili agenturu STEM provedením kvalitativního průzkumu o fragmentarizaci české společnosti. V čem se její různé části shodnou a v čem ne? Jaké prožívání současné reality v zemi, ale i nedávné minulosti tyto rozdílné postoje ovlivňuje? A co si z toho vzít pro další politické, mediální či občanské utváření dění u nás?

▶ Studii si můžete přečíst online zde.

▶ Německý překlad studie je ke stažení zde. / Die deutsche Übersetzung der Studie kann hier heruntergeladen werden.

There Is No Immunity Without Solidarity: Manifesto of the Czech Left

Publikace ke stažení zde. / Publications can be downloaded here.

Migrace a migranti: Globální přehled. Překlad 2. kapitoly Světové zprávy o migraci 2018

Překlad vznikl pro potřeby série seminářů Masarykovy demokratické akademie Mezinárodní migrace: Do šířky, do hloubky, do dálky.

Publikace je ke stažení zde.