Ostatní studie

Odvaha – Odpovědnost – Budoucnost. 70 let Seliger-Gemeinde

Seliger-Gemeinde, sdružení sudetoněmeckých sociálních demokratů a demokratek, oslavilo v roce 2021 70 let od svého založení 4. června 1951 v Mnichově. Při té příležitosti spolu vydáváme výroční sborník o historii a současnosti Seliger-Gemeinde a česko-německých vztazích.

Se Seliger-Gemeinde nás pojí úzká spolupráce na objevování a obnově bohaté tradice meziválečné i předválečné německy mluvící sociální demokracie, která směřovala k emancipaci člověka a jeho vzdělávání, ke všeobecnému volebnímu právu nebo dnešní podobě sociálního zákonodárství. I proto úvodní slovo ke knize napsal ředitel MDA Vladimír Špidla a autorem jednoho z příspěvků je zástupce ředitele Patrik Eichler, který popisuje historii vzájemné spolupráce. Jejími plody jsou vedle připomínky 100 let vzniku DSAP například vydání knihy o Masarykovi, Seligerovi nebo Wenzelu Jakschovi. Mezi autory najdete z okruhu MDA také Otu Novotného.

“Nikdy se nám ale nepodařilo obnovit širokou lidovou podporu, jakou jsme měli před válkou. Naše nejlepší lidi zavraždili nacisté. Naše symboly a vyprávění padly za oběť komunistům. Tradice, i když hluboce založená, musí být běžně viditelná i v každodenním životě. Jinak se bude potýkat s nesrozumitelností. Zvláště proto si cením polistopadové spolupráce mezi Masarykovou dělnickou (dnes demokratickou) akademií a Seliger-Gemeinde, ať byli v jejím čele Volkmar Gabert a Martin Bachstein anebo jimi dnes jsou Helena Päßler, Helmut Eikam a naše pražská spojka Thomas Oellermann,” píše ve svém úvodním slově ředitel Masarykovy demokratické akademie.

Sborník je česko-německý. Vychází ve spolupráci Seliger-Gemeinde, Masarykovy demokratické akademie a českého zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung.

Stáhněte si sborník zdarma. Žádná další kniha už vám neuteče:

* povinné

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

Obsah

Schwartz: Wenzel Jaksch

Ve spolupráci s nakladatelstvím Burian a Tichákčeským zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung přinášíme český překlad studie o Wenzelu Jakschovi. Autor Michael Schwartz v ní přináší kapitoly ze života tohoto významného sociálně demokratického politika.

“Při vší kritice poválečné strategie je nutné vzpomínat také na velké a trvalé počiny: Na Jakschův nepolevující boj proti Hitlerovi, na jeho příspěvek k cestě sociální demokracie od strany třídního boje k široce pojaté všelidové straně, a nakonec také na jeho neutuchající snahu o federativní řešení národnostních konfliktů v Evropě.”

Stáhněte si publikaci zdarma. Žádná další už vám neuteče:

* povinné

Stáhněte si publikaci zdarma:

Wenzel Jaksch

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

Fyzickou verzi knihy si můžete objednat zdarma tady.

Michael Schwartz

Wenzel Jaksch

Kapitoly ze života sociálního demokrata z českých zemí

Z německého originálu
Wenzel Jaksch: Biografische Schlaglichter
auf einen Sozialdemokraten aus Mitteleuropa
přeložila Zuzana Schwarzová,
redigoval Martin Ďásek.

Odpovědný redaktor Thomas Oellermann.
Předmluva Vladimír Špidla a Urban Überschär.
Obálka Vasil Artamonov.

Vydalo nakladatelství Burian a Tichák, s. r. o.,
ve spolupráci a za podpory
Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice
a Masarykovy demokratické akademie
v Olomouci roku 2021.
1. české vydání.

Tisk Reprotisk, s. r. o., Šumperk.

Nogarede: Regulace strážců obsahu na internetu. Nebrat sílu platforem na lehkou váhu

▶ Studie je ke stažení zde.

Publikace je českým překladem anglického originálu Governing Online Gatekeepers: Taking Power Seriously. Český překlad vydáváme ve spolupráci s českým zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung.

V textu se dozvíte:

  • Bez legislativy a investic se z internetu stal ekosystém mocných a soukromých strážců přístupu k internetovému obsahu, digitálnách platforem, které mají pod kontrolou široké spektrum služeb nezbytných pro podniky, občany a veřejnost.
  • Tito strážci za pomoci technologického nastavení svých služeb řídí rlzné společenské aktivity způsoby, které se čím dál častěji nachází v rozporu s veřejným zájmem, celospolečenským prospěchem a právy občanů.
  • EU s nimi musí co nejdříve vyrovnat síly, a to nejen z důvodu zachování hospodářské soutěže a inovace, ale také za účelem podpoření ekonomické a politické svobody občanů a ochrany demokracie.

Stáhněte si studii zdarma. Žádná další už vám neuteče:

* povinné

Stáhněte si studii zdarma:

Regulace strážců obsahu na internetu

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

Jedna společnost → různé světy. Studie o fragmentarizaci české společnosti

Spolu s českým zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung jsme pověřili agenturu STEM provedením kvalitativního průzkumu o fragmentarizaci české společnosti. V čem se její různé části shodnou a v čem ne? Jaké prožívání současné reality v zemi, ale i nedávné minulosti tyto rozdílné postoje ovlivňuje? A co si z toho vzít pro další politické, mediální či občanské utváření dění u nás?

Stáhněte si studii zdarma. Žádná další už vám neuteče:

* povinné

Stáhněte si studii zdarma:

Jedna společnost → různé světy

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

▶ Německý překlad studie je ke stažení zde. / Die deutsche Übersetzung der Studie kann hier heruntergeladen werden.

There Is No Immunity Without Solidarity: Manifesto of the Czech Left

Koronavirus zbořil zažité představy o fungování států. Radikálně posunul hranice možností jejich intervencí. Pro obnovu ekonomiky bylo vyčleněno dosud nepředstavitelné množství prostředků. Politiku čeká boj o to, jak tyto zdroje použít a jakými principy se při jejich rozdělování řídit. Je nutné mít jasně určené, kam chceme jako společnost směřovat.

Právě proto jsme nechali manifest české levice Bez solidarity není imunity: 11 bodů ke koronavirové krizi přeložit do světových jazyků: angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny.

Národní hranice tak překonává prohlášení, které na začátku epidemie Covid-19 sepsali autoři a autorky z prostředí celé české levice, od členů a členek politických stran po členy a členky radikálnějších občanských iniciativ a hnutí nebo akademické sféry. Představuje 11 bodů, kterými se má řídit společnost při své obnově, aby zůstala solidární a spravedlivá a měla šanci obstát v měnícím se světě.

Stáhněte si text zdarma / Download the text for free:

* povinné

Stáhněte si text zdarma / Download the text for free:

There Is No Immunity Without Solidarity

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

Hausner, Oellermann: Přes dobrý výsledek se trendy nemění. SPD v komunálních volbách v Bavorsku

Stáhněte si studii zdarma. Žádná další už vám neuteče:

* povinné

Stáhněte si studii zdarma:

SPD v komunálních volbách v Bavorsku

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

Svoboda: Nový stavební zákon a ochrana veřejných zájmů v území

Stáhněte si studii zdarma. Žádná další už vám neuteče:

* povinné

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

Inspirovat Evropu: Poznatky plynoucí z úspěchu sociální demokracie ve Španělsku

Studie Inspirovat Evropu: Poznatky plynoucí z úspěchu sociální demokracie ve Španělsku mj. ukazuje, že lze propojit socioekonomická levicová témata s levicovými kulturními progresivními tématy. Španělské sociální demokracii se to podařilo pomocí konceptu sociálních práv a dokázala tak vytvořit širokou voličskou základnu propojující různé společenské třídy. Španělské volby z perspektivy sociální demokracie popsal Jorge Dalindo, doktorand na Katedře sociologie Univerzity v Ženevě, který spolupracuje jako sloupkař a politický analytik s deníkem El País.

Stáhněte si studii zdarma. Žádná další už vám neuteče:

* povinné

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

Massey: Ekonomický rozvoj a mezinárodní migrace v komparativní perspektivě

Překlad studie vznikl pro potřeby série seminářů Masarykovy demokratické akademie Mezinárodní migrace: Do šířky, do hloubky, do dálky.

Stáhněte si studii zdarma. Žádná další už vám neuteče:

* povinné

Stáhněte si studii zdarma:

Ekonomický rozvoj a mezinárodní migrace

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

Migrace a migranti: Globální přehled. Překlad 2. kapitoly Světové zprávy o migraci 2018

Překlad vznikl pro potřeby série seminářů Masarykovy demokratické akademie Mezinárodní migrace: Do šířky, do hloubky, do dálky.

Stáhněte si studii zdarma. Žádná další už vám neuteče:

* povinné

Stáhněte si studii zdarma:

Migrace a migranti

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.