07

Listopad

0

Perottino – Šárovec: Politické strany v digitální éře

Masarykova demokratická akademie

Jaké dopady bude mít digitalizace na fungování politických stran? Politologové Michel Perottino a Daniel Šárovec představují odpověď ve svém policy paperu. Text je výstupem ze série seminářů MDA Moderní strany: Digitalizace, legitimita, komunikace.

V textu se dozvíte:

  • Otázkou pro akademickou, stranickou i širší společenskou debatu je dopad moderních komunikačních technologií na demokratičnost, legitimitu a rozhodovací procesy uvnitř i vně politických stran.
  • Vedle benefitů v podobě zefektivnění, zrychlení a zvýšení transparentnosti vnitrostranických procesů je třeba mít na paměti rizika, jako jsou problémy legitimity, zachování demokratičnosti či potenciální zneužitelnost těchto nástrojů.
  • Ti, kteří internet neumí, nemohou nebo z různých důvodů nechtějí používat, by z on-line politického procesu neměli být vyloučeni ani v něm být jakkoliv znevýhodněni.

Stáhněte si studii zdarma. Žádná další už vám neuteče:

* povinné

Stáhněte si studii zdarma:

220902_Politické_str_v_dig_éře_v3_web

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

Autoři:

Michel Perottino je vedoucím katedry politologie na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve své odborné práci se zaměřuje na politické strany, demokracii a politické instituce.

Daniel Šárovec je doktorandem na katedře politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Odborně se zabývá novými politickými stranami, digitalizací politických stran a stranickými a politickými systémy.