14

Říjen

0

Oellermann: Ludwig Czech. Ze života demokrata

Masarykova demokratická akademie

“Máme-li dnes, kdy různé síly demokracii zpochybňují, mluvit o historii evropské demokracie, měli bychom vyprávět také příběh dlouholetého předsedy sudetoněmecké sociální demokracie, demokrata Ludwiga Czecha,” uzavírá Thomas Oellermann své úvodní slovo k novému česko-německému vydání sborníku o životě Ludwiga Czecha.

Publikace byla poprvé vydána v roce 1930 u příležitosti 60. narozenin československého ministra a sudetoněmeckého sociálního demokrata Ludwiga Czecha. Znovu ho vydáváme, nově i v českém překladu, u připomínky 80. výročí Czechova umučení 20. srpna 1942 v Terezíně.

Ludwig Czech byl od roku 1920 do roku 1937 předsedou Německé sociálně demokratické strany dělnické. Byl poslancem československého Národního shromáždění a několikanásobným ministrem československých vlád. V pozici ministra sociální péče bojoval se sociální nouzí zapříčiněnou světovou hospodářskou krizí. Přispěl ke sblížení sudetoněmecké a české sociální demokracie a do konce života spolu s DSAP bránil Československo proti nacistům.

Přečtěte si Czechův životní příběh s předmluvou Urbana Überschära, ředitele zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České a Slovenské republice, Daniely Ostré, místopředsedkyně ČSSD a členky představenstva Masarykovy demokratické akademie a historika Thomase Oellermanna. Publikaci připravila Masarykova demokratická akademie ve spolupráci s pražským zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung.

Stáhněte si studii zdarma. Žádná další už vám neuteče:

* povinné

Stáhněte si studii zdarma:

Ludwig_Czech

"Pro mě je tak pamětní spis k Czechovým šedesátinám nejenom svědectvím o významné osobnosti naší politické rodiny, ale také připomínkou, že my sami se dnes potřebujeme hlásit k vlastním osobnostem. A že svou úctu máme také dávat veřejně na odiv." – Daniela Ostrá

"Ludwig Czech je právem považován za vzor. Coby sociální demokrat se vyznačoval empatií s utrpením a hos-podářskou bídou druhých. Jako ministr přesvědčoval praktickými činy. Když ve třicátých letech kvůli světové hospodářské krizi neustále rostla sociální nouze, podnítil vydávání potravinových lístků českým a sudetoněmeckým dělníkům a jejich rodinám. Jemu a jeho neúnavnému počínání také vděčíme za to, že se DSAP stavěla k mladé československé republice loajálně a až do konce ji bránila proti nacistům." – Urban Überschär

Pusťte si filmový portrét Ludwiga Czecha: