Call to Europe: Jak znovu scelit Evropu?

Ve čtvrtek 14. února 2019 jsme v posluchárně Václava Havla na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pořádali mezinárodní diskusi Konvergence v EU: Jak znovu scelit Evropu?. Akce se konala v rámci série celoevropských diskusí Call to Europe.   Odpověď na řešení nerovností v rámci Evropské unie hledali: László Andor, vedoucí katedry ekonomické politiky na Korvínově univerzitě v Budapešti a bývalý eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění Viktória Nagy, prezidentka mládežnického výboru Evropské odborové konfederace Conny Reuter, generální tajemník Solidar Debatu moderovala Anna Kárníková, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku. Akci jsme spolupořádali se zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice, Nadací pro evropská progresivní studia (FEPS) a Jean-Jaurès Fondation.   Zprávu z debaty si můžete přečíst na webu Deníku Referendum. Tamtéž vyšel rozhovor s Conny Reuterem, hostem akce. Záznam diskuse v originálním jazyce si můžete poslechnout na našem Mixcloudu.

Karel Maier: Udržitelná města

Masarykova demokratická akademie pořádala 22. ledna 2019 první akci v Mnichově Hradišti. Jednalo se o přednášku architekta Karla Maiera, který působí jako podagog a vědec na Fakultě architektury ČVUT v Praze a také na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Věnuje se urbanismu a plánování měst, což se promítlo i do obsahu přednášky, v níž představil trendy urbanismu, ale i pojem udržitelnosti nebo města krátkých vzdáleností. V rámci večera byl představen i studentský návrh územního plánu Mnichova Hradiště. Prostor Volnočasového centra MH v Mnichově Hradišti byl plně naplněn. Po přednášce se strhla ještě dlouhá debata. Fotky z akce i celý její záznam si můžete prohlédnout níže.    

Videa ke 140. výročí sociální demokracie v českých zemích

Spolu s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR, jsme vytvořili sérii videí ke 140. výročí sociální demokracie v českých zemích. Aktuální představitelé a představitelky sociální demokracie se v nich vyjadřují k textům spjatým s historií strany. Komentují také jejich odkaz pro dnešní společnost. Jako úvodní příspěvek celého projektu jsme zveřejnili zdravici předsedy exilové ČSSD Karla Hrubého, kterou jsme natočili pro slavnostní konferenci konanou také ke 140. výročí ČSSD. Všechna videa si můžete prohlédnout níže nebo na našem youtube kanálu.                

Kulatý stůl: Politika strachu

Masarykova demokratická akademie pořádala spolu s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR, kulatý stůl na téma Politika strachu. Akce se konala v úterý 20. listopadu 2018 v prostorách Galerie kavárny Louvre v Praze. Kulatý stůl byl věnován třem studiím, které se zabývají otázkou, co stojí za znejištěním obyvatel různých zemích, které má za důsledek politický posun k národoveckému hospodářství a izolacionismu. Bence Ságvári představil mezinárodní srovnávací studii Looking behind the culture of fear (Pohled za kulturu strachu), Bettina Kohlrausch studii pro Hans-Böckler-Stiftung Abstiegsängte in Deutschland (Strach ze sociálního propadu v Německu) a Slawek Blichiewicz představil průzkum Dobra zmiana w miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta (Dobrá změna v městečku. Novoautoritářství v polské politice z perspektivy malého města). Pozvánku i s programem naleznete zde. Prohlédnout si také můžete prezentaci Bettiny Kohlrausch i Bence Ságváriho. S Bettinou Kohlrausch také díky její účasti na semináři vyšel rozhovor v internetovém deníku A2larm, který se týká její studie. Tamtéž vyšel o jeho studii i rozhovor s Bencem Ságvárim. Z akce si také můžete poslechnout audiozáznam. Jde o originální stopu, zahraniční hosté tak nejsou překládáni.    

Konference ke 140. výročí ČSSD

Společně s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR, jsme v úterý 13. listopadu 2018 uspořádali u příležitosti 140. výročí sociální demokracie v českých zemích slavnostní konferenci Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Mezinárodní konference se konala v odpoledních hodinách v prostorách budovy Galerie Mánes v Praze. Pozvánku s programem naleznete zde. Celou konferenci si můžete díky živému záznamu pustit na našem youtube kanálu. Tamtéž naleznete i videozdravici z Basileje od Karla Hrubého, která zazněla na úvod konference. Živý televizní vstup si můžete pustit ve zprávách České televize z daného dne, začíná v čase 6:46. Zprávu o akci bylo možné si přečíst i v tisku, například také v deníku Právo. Konečně atmosféru na konferenci zprostředkovávají také fotografie.

Kde se bere politika strachu? Tři odpovědi z Polska, Německa a Maďarska

Deník Referemdum přinesl zprávu z akce, kterou pořádala Masarykova demokratická akademie ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung. Seminář Politika strachu představil studie zkoumající pravicový populismus a nacionalismus napříč Evropou. Zaměřil se na situaci v Polsku, Německu a Maďarsku. Výzkumníci z různých zemí Evropy v Praze představili aktuální studie týkající se pravicového populismu a politiky strachu. Na panelové debatě pořádané českým zastoupením německé politické nadace Friedrich-Ebert-Stiftung a Masarykovou demokratickou akademií vystoupili sociologové Bence Ságvári a Bettina Kohlrauschová i redaktor polského levicového časopisu Krytyka Polityczna Slawek Blichiewicz. „Nejlepší praxí v politice je dobrá teorie; jakmile je zformulovaná teorie, lze vytvářet operativní postupy,“ uvedl prezentace výzkumů ředitel Masarykovy demokratické akademie, bývalý premiér a evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla. Panelisté se pokusili nabídnout odpovědi na otázku, z jakých podmínek vyrůstá politika strachu a jak se projevuje. Zaměřili se na místní specifika pravicového populismu a nacionalismu i proměny vnímání migrace napříč Evropou. Polský příběh pro každého Blichiewicz představil téma z netradiční perspektivy, a to skrze výzkum nacionalistické politiky v polském maloměstě. „Přestože je aktuální vláda za posledních dvacet let tou nejvíce kritizovanou a vyvolává nejvíce pouličních protestů, má stabilní podporu veřejnosti,“ popsal situaci v zemi, kde od roku 2015 Více

Seminář „Média veřejné služby a jak je udržet při životě“

Masarykova demokratická akademie pořádala v úterý 9. října 2018 v Poslanecké sněmovně PČR seminář o veřejnoprávních médiích. Seminář se konal pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR Tomáše Hanzela a za účasti ministra kultury Antonína Staňka. Cílem semináře bylo vést debatu o očekávání spojených s médii veřejné služby, jejich kondici a aktuální problémech a v neposlední řadě i o možnostech financování. Zprávu ze semináře přineslo několik médií, přečíst si ji můžete např. zde: iRozhlas.cz Aktuálně.cz Info.cz Dotyk.cz Mediář.cz Týden.cz  

LGBT+ jako levicové téma

Dne 1. října 2018 proběhla moderovaná diskuse s názvem „LGBT+ jako levicové téma“. Pozvání ředitele Masarykovy demokratické akademie Vladimíra Špidly přijal britský poslanec Labour Party pan Sandy Martin, generální tajemník Rainbow Rose pan Jose Santoro Estevez, členka advocacy týmu kampaně Jsme fér paní Lucia Zachariášová a prezident spolku Charlie při univerzitě Karlově pan David Mařák jako moderátor. Akce se zúčastnili především představitelé neziskových organizací zastupujících komunity LGBT+. Diskuse probíhala česko-anglicky a byla tlumočena do obou jazyků. Výsledek diskuse je jednoznačný a vychází ze základního hodnotového rámce levice, tj. z přesvědčení, že lidé jsou si rovni, ačkoli nejsou stejní. Situace LGBT+ v České republice není ani adekvátně řešena. Stále existuje řada oblastí, v nichž nelze uplatnit rovná práva a působí diskriminačně zejména v rodinné politice. Z příkladů lze zmínit nemožnost adopce. Je zřejmá potřeba systematické a dlouhodobé osvěty, jejíž součástí je například kampaň za manželství osob stejného pohlaví. Žádná levice se nemůže vzdát myšlenky lidských práv a práva LGBT+ jsou integrální součástí tohoto zápasu.    

Projekt Evropa v Plzni: Jakou Unii Češi chtějí?

Poslechněte si záznam a prohlédněte fotogalerii z další z řady debat Projektu Evropa. Tentokrát se konala v úterý 19. června 2018 v Obřadní síni na plzeňské radnici. O postavení České republiky v rámci Evropy, o představách o Evropské unii, jejím smyslu, úkolu a současných výzvách tentokrát diskutovali bývalý ministr zahraničních věcí a předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek (ČSSD), předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar, místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek a člen předsednictva Strany zelených František Vosecký.    

Seminář: Fakta a vize společného vzdělávání

V úterý 29. června 2018 se v Kinosále pražského Lidového domu konal seminář Fakta a vize společného vzdělávání vedený bývalým ministrem školství Stanislavem Štechem a ředitelkou ZŠ Grafická Radmilou Jedličkovou. Seminář měl za cíl představit fakta a vize společného vzdělávání. Proč je společné vzdělávání tak důležité? Jaké bludy a dezinformace o společném vzdělávání kolují? Jaká cesta vůbec k zavedení společného vzdělávání vedla? Co o něm říkají čísla? A jaké úkoly teď musí společnost zvládnout? Nahrávku ze semináře si můžete pustit buď v tomto příspěvku, nebo ji můžete nalézt spolu s dalšími záznamy našich debat i na našem Mixcloudu. Zveřejňujeme i prezentaci Stanislava Štecha nazvanou Společné vzdělávání – šance a rizika kvalitativní přeměny vzdělávání. Projít si ji můžete zde. Níže si také můžete prohlédnout fotogalerii z akce.    

Potřebujete porADIT?

Hledat

Poslední příspěvky

Zaorálek: Ve stopách T...

V poslední národní bezpečnostní strategii USA se praví, že stojíme na prahu nového času: „Míříme do éry trvalého soupeření velkých mocností, na které Západ není připraven.“ Všichni cítíme, že řád světa, jak jsme ho dříve znali, nefunguje, a stěží se lze vrátit zpět. Nová pravidla tu ale ještě nejsou a my žijeme v nejistotě a strachu z bouře, která může přijít.

Zobrazit článek
Pícl: Česko by mělo v...

Ekonom a člen představenstva MDA Michal Pícl odpovídal na otázku, jestli má stát přestat platit zdravotní pojištění za děti a staré lidi. Návrh podle něj postrádá logiku.

Zobrazit článek
Špidla: Interview ČT24

Ředitel MDA Vladimír Špidla byl hostem pořadu Interview ČT24. Mluvil o tématu návštěvy Babiše v Bílém domě, vztahu ČR a USA, ale i o situaci v ČSSD a ve vládě nebo reformě penzí.

Zobrazit článek
Eichler: Události, kome...

Zástupce ředitele MDA Patrik Eichler byl v pondělí 4. 3. 2019 hostem pořadu ČT24 Události, komentáře, kde komentoval uplynulý sjezd ČSSD.

Zobrazit článek