17

Prosinec

0

Jak můžeme vyřešit problémy s bydlením? Představili jsme zprávu o dostupném bydlení v EU

Masarykova demokratická akademie

Nejnovější analýzy ukazují, že až 350 tisíc českých domácností je zatíženo nadměrnými náklady na bydlení a skoro 200 tisíc českých domácností je ohroženo jeho ztrátou. Dosažitelnost bydlení ale řeší v celé Evropské unii. Podíleli jsme se proto na mezinárodní studii, která popisuje snahy vybraných zemí o dosažení dostupného bydlení. Její součástí je i hodnocení, které systémy jsou funkční a jakými směry se naopak nevydat. Z anglického originálu jsme pro vás připravili i český výtah toho nejdůležitějšího.

Součástí vydání studie byla i mezinárodní debata, na které jsme představili spolu s autory její závěry. Ty okomentovali nejen čeští odborníci na politiku bydlení: analytik iniciativy Za bydlení Jan Klusáček, sociolog Tomáš Hoření Samec, bývalá víceprimátorka Bratislavy Lucie Štasselová, expert sociální demokracie na bydlení Petr Dolínek nebo generální tajemnice The European Federation of Public, Cooperative & Social Housing Sorcha Edwards. Debatu v originálním znění, s českým nebo anglickým simultánním tlumočením si můžete pustit níže na stránce.

 

Ve studii se například dozvíte, že:

  • V Baskicku nepovažují subjektivní právo na bydlení za dostačující, proto ho uznávají jako povinnost obydlí poskytnout nebo nahradit adekvátní peněžní částkou využitelnou výlučně na úhradu nájemného.
  • Snižování veřejné finanční podpory a tlak na soukromé financování sociálního a cenově dostupného bydlení ve Spojeném království způsobily růst marketizace a financializace v jeho řízení. To přivedlo sektor na rizikové mezinárodní finanční trhy, kde je od krachu zachránila až intervence orgánů veřejné moci.
  • Pro zdravý trh s bydlením je třeba nabídnout různé typy držby nemovitostí, jež zahrnují nemovitosti obývané vlastníkem, v soukromém nájmu, ve zprostředkovaném vlastnictví (společná vlastnictví, družstva apod.) i sociální bydlení. Lidé se potom nespoléhají jen na jeden typ vlastnictví, čímž se snižuje pravděpodobnost vytváření bublin. Nové typy držby nemovitostí také podporují stabilitu, dostupnost a flexibilitu bydlení.
  • Rakousko trh s bydlením ovlivňuje pomocí „dotovaného bydlení“. To je nabízeno za cenu nižší než tržní, ale dost vysokou na to, aby konkurovalo soukromému nájemnímu sektoru. Dotované bydlení pak například zabránilo velkému navýšení cen domů před finanční krizí i následnému cenovému propadu.

 

Anglický originál studie

▶ Studie je ke stažení zde.

 

 

Český výtah ze studie

▶ Výtah je ke stažení zde.

 

 

Originální znění debaty

 

 

Český simultánní překlad

 

 

Anglický simultánní překlad