Podpořte lepší společnost, podpořte Masarykovu demokratickou akademii

Jsme think-tank, kterému jsou ideově blízká sociální témata, otázky rovnoprávnosti, udržitelnosti, dobré správy veřejných věcí a společenského rozvoje. V Česku plníme nezastupitelnou úlohu. Jako jediní otevíráme témata, která mají politický přesah, ale politický mainstream jim vyhýbá.

Pomáháme je dostat do médií, vysvětlujeme je politikům a političkám, vzděláváme v nich a propojujeme aktivní lidi i nezávislé experty. Ať už jde o problémy bydlení, skrytou chudobu, toxické rozdělování společnosti, až po zahraniční inspirace například v oblasti udržitelného plánování a rozvoje měst nebo klimatické a sociální politiky.

Abychom mohli dál kvalitně zpracovávat studie, konzultovat odborníky, seznamovat s nimi veřejnost i politiky, potřebujeme vaši podporu. Pomozte nám vracet do hry témata, díky kterým může být naše společnost lepší.

Příkladem může být:

🔹 dostupnost bydlení,

🔹 dopady transformace v 90. letech do současnosti,

🔹 rozdělení české společnosti,

🔹 lidská společnosti ve století klimatické změny,

🔹 budoucnost kapitalismu

🔹 nebo sociální soudržnost v době digitalizace.

Podpořte Masarykovu demokratickou akademii.

Za odměnu vám můžeme slíbit, že budete o všech našich aktivitách vědět mezi prvními. Rádi s vámi budeme diskutovat, pozveme vás na odborné konference, kulaté stoly nebo neformální setkání.

 

Právě pro vás připravujeme například:

🔹 Český překlad světové debaty o řešení klimatické krize,

🔹 knihu o demokracii v digitálním veřejném prostoru,

🔹 výzkum o vztahu mezi stavem sociálních demokracií ve střední Evropě a nástupem pravicových populistických hnutí

🔹 nebo výzkum pomáhající pochopit krize v české společnosti, jehož průběžné výstupy můžete sledovat už nyní.