Podpořte nás

Masarykova demokratická akademie pořádá debaty a veřejná setkání, vydává publikace, připravuje výstavy nebo provádí analýzy a výzkumy. Jsme organizací otevřenou všem zájemcům z řad veřejnosti, médií i politiky. Vytkli jsme si za cíl přistupovat k naší veřejné práci z pozic sociální demokracie. Pokud naši práci v sociálně demokratickém hnutí oceňujete, můžete nás podpořit i finančním darem.

MDA přijímá příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění na transparentním účtu 6953607036/5500 u Raiffeisen Bank. Na oplátku vám můžeme nabídnout prezentaci vašeho loga a jména na našich akcích nebo v našich publikacích a vaše uvedení mezi podporovateli a sponzory v naší výroční zprávě. Můžeme také připravit pro vás nebo vaše zaměstnance a partnery tematickou akci na klíč a dle vašeho přání.

V případě, že nás chcete podpořit, vyžádejte si, prosíme, darovací smlouvu, příp. potvrzení o daru pro potřeby daňového přiznání na info[o]masarykovaakademie.cz.

Všechny další příjmy včetně členských příspěvků přijímá na účet číslo 6953607001/5500 u Raiffeisen Bank.