Lidé

Představenstvo

Představenstvo MDA je orgánem, který řídí činnost MDA mezi jednotlivými zasedáními členské schůze MDA. Členské schůzi se zároveň zodpovídá za svou činnost. Představenstvo je složené z 16 členů a členek a předsedy MDA. Ze svého středu pak volí 1. místopředsedu MDA a jednoho dalšího místopředsedu. Jeho zasedání svolává předseda MDA podle potřeby, minimálně ale jednou za 3 měsíce (s výjimkou letního období, tj. července a srpna).

Předseda

Lubomír Zaorálek

1. místopředseda/kyně

První místopředseda/kyně bude zvolen/a na prvním řádném zasedání představenstva.

Místopředseda/kyně

Místopředseda/kyně bude zvolen/a na prvním řádném zasedání představenstva.

Členové/členky

Tanweer Ali

Jiří Dienstbier

Alena Gajdůšková

Jan Chmelíček

Miroslav Jašurek

Alžběta Kálalová

Ondřej Lánský

Zdeněk Mužík

Oto Novotný

Daniela Ostrá

Michal Pícl

Anna Šabatová

Pavel Šaradín

Vladimír Špidla

Zdeněk Trojan

Pavel Urbášek

Revizní komise

Revizní komise MDA je kontrolním orgánem MDA, která dohlíží na to, aby byla MDA dobře vedena. Dohlíží také na to, aby byla činnost MDA v souladu s jejími stanovami a dalšími právními předpisy, především ve věcech, které se týkají hospodaření a evidence majetku.

Revizní komise je tvořena předsedou nebo předsedkyní a dalšími 4 členy a členkami. Ze svého středu volí také místopředsedu nebo místopředsedkyni. V revizní komisi nemůže být nikdo, kdo by byl zaměstnaný v kanceláři MDA nebo byl zvolen do představenstva MDA.

Předsedkyně

Eva Sikorová

Místopředseda/kyně

Místopředseda/kyně bude zvolen/a na prvním řádném
zasedání revizní komise.

Členové/členky

Zuzana Brzobohatá

Heda Čepelová

Pavel Piňos

Antonín Seidel

Kancelář

Ředitel

Patrik Eichler je novinář a politický komentátor, redaktor dvouměsíčníku Listy. V letech 2007–2009 byl redaktorem Literárních novin, spolupracoval na přípravě expozice Muzea německy mluvících obyvatel českých zemí v Ústí nad Labem, v letech 2016–2017 byl mluvčím ministra pro lidská práva. Je mimo jiné spoluautorem sborníku a výstavy Jan Palach ’69 (Praha 2009), výstav a katalogů Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Dějiny sociální demokracie v českých zemích (Praha 2013, 2016, 2018) a Průzkum života politickým bojem: Jaroslav Šabata a Charta 77 (Brno 2022). Je spolueditorem sborníku Masaryk: Politik na evropské úrovni (Praha 2022).

Twitter: @EichlerPatrik

Zaměstnanci

Daniel Ort studoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je fotograf na volné noze. Od roku 2017 člen ČSSD. V letech 2014–2016 předsedal Spolku studentů historie FF UK, mezi roky 2015–2017 byl místopředsedou Celocírkevního poradního odboru mládeže Českobratrské církve evangelické. Je spolueditorem sborníku Masaryk: Politik na evropské úrovni (Praha 2022).

Twitter: @DanielOrt8

Eva Ungrová se věnuje administrativě. Je absolventkou oboru Dějiny umění na Katolické teologické fakultě. Mezi její okruh zájmu spadá zejména období baroka, věnuje se také malbě.

Luděk Svoboda se v MDA věnuje sociálním sítím a organizační práci. Je student Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je členem ČSSD a předsedá středočeským Mladým sociálním demokratům. Je také předsedou univerzitního spolku Centrum politických studií.