O nás

Masarykova demokratická akademie, z. s. je nezávislá sociálnědemokratická vzdělávací instituce popularizující hodnoty sociálně demokratického hnutí. Byla založena (pod názvem Dělnická akademie) v roce 1896, jejím hlavním cílem bylo vzdělávání dělnictva, které bylo chápáno jako základní nástroj dělnické emancipace.

Masarykova demokratická akademie dnes funguje jako sociálně demokratický think-tank a vzdělávací instituce pro političky a politiky, odbory, občanskou společnost i širokou veřejnost, která sdílí cíle a hodnoty demokratické levice.

Pořádáme vzdělávací akce (jako je unikátní vzdělávací program Akademie sociální demokracie), tematické kurzy a semináře (Moderní město) i veřejné debaty na aktuální i historická témata. Věnujeme se odborné i popularizační práce v oblasti dějin sociální demokracie a demokratické levice. Zpracováváme expertízy a odborné studie pro členy Parlamentu ČR, krajské i obecní zastupitele a působíme jako partner odborného zázemí České strany sociálně demokratické. Nabízíme také mediální školení a školení pro političky a politiky na všech úrovních.

Aktivně působíme i na mezinárodní úrovni – jsme členem evropské Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS), Evropského hnutí v ČR a Koordinační rady Národního konventu o Evropské unii. Působíme také v české síti mezinárodní koalice Social Watch, která vydává každoroční zprávy o chudobě v ČR. Naším hlavním zahraničním partnerem je české zastoupení německé sociálně demokratické Nadace Friedricha Eberta.

Naše členky a členové publikují v tištěných i elektronických médiích (Deník Referendum, Listy, Naši politici) a pod záštitou MDA působí také známí političtí komentátoři.