Dokumenty

Masarykova demokratická akademie, z. s. je sociálnědemokratická vzdělávací instituce popularizující hodnoty sociální demokracie, pořádající debaty, semináře a školení.

MDA přijímá příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění na transparentním účtu 6953607036/5500 u Raiffeisen Bank.

Všechny další příjmy včetně členských příspěvků přijímá na účet číslo 6953607001/5500 u Raiffeisen Bank.

Základní informace o MDA si můžete přečíst na tomto letáčku.

Základní nabídku vzdělávacích kurzů naleznete v sekci Nabízíme.

 

Základní dokumenty:

MDA se ve své činnosti řídí Stanovami MDA schválenými Shromážděním delegátů MDA dne 16. 9. 2017.

Kluby MDA se ve své činnosti řídí Řádem činnosti klubů ze dne 16. 9. 2017.

Činnost politického institutu je upravena zákonem č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Právní úpravě činnosti politických institutů se věnoval i Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 11/17 na s. 33 a nn.

 

Můžete si přečíst:

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Ochrana osobních údajů