Dokumenty

Masarykova demokratická akademie, z. s. je sociálnědemokratická vzdělávací instituce popularizující hodnoty sociální demokracie, pořádající debaty, semináře a školení.

MDA přijímá příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění na transparentním účtu 6953607036/5500 u Raiffeisen Bank.

Všechny další příjmy včetně členských příspěvků přijímá na účet číslo 6953607001/5500 u Raiffeisen Bank.

Základní informace o MDA si můžete přečíst na tomto letáčku.

Základní nabídku vzdělávacích kurzů na tomto letáčku.

Základní dokumenty:

MDA se ve své činnosti řídí Stanovami MDA schválenými Shromážděním delegátů MDA dne 16. 9. 2017.

Kluby MDA se ve své činnosti řídí Řádem činnosti klubů ze dne 16. 9. 2017.

Činnost politického institutu je upravena zákonem č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Můžete si přečíst:

Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017

Ochrana osobních údajů