Dokumenty

Základní informace

Masarykova demokratická akademie, z. s. je think-tank založený na hodnotách svobody, solidarity a spravedlnosti. Usilujeme o otevřenou, soudržnou a udržitelnou společnost. 

Masarykova demokratická akademie přijímá příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění na transparentním účtu 6953607036/5500 u Raiffeisen Bank. 

Všechny další příjmy včetně členských příspěvků přijímá na účet číslo 6953607001/5500 u Raiffeisen Bank. 

Základní dokumenty

MDA se ve své činnosti řídí Stanovami MDA schválenými Shromážděním delegátů MDA dne 16. 9. 2017 ve verzi ze dne 19. června 2021. 

Kluby MDA se ve své činnosti řídí Řádem činnosti klubů ze dne 16. 9. 2017. 

Činnost politického institutu je upravena zákonem č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Právní úpravě činnosti politických institutů se věnoval i Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 11/17 na s. 33 a nn. 

Členské příspěvky pro členy/členky MDA, z. s.  

Výše členských příspěvků je stanovena představenstvem MDA s platností od 1. ledna 2024 následovně: 

  

 • členský příspěvek pro člena/členku MDA činí nejméně 400 Kč / rok, 
 • členský příspěvek pro člena/členku MDA starší/ho 65 let a studenta do 26 let činí nejméně 200 Kč / rok, 
 • členský příspěvek pro člena/členku MDA právnickou osobu činí nejméně 2 000 Kč / rok, 
 • nejvyšší možná výše členského příspěvku pro fyzické i právnické osoby je omezena částkou 50 000 Kč / rok. 

  

Členský příspěvek je třeba uhradit na bankovní účet MDA č. 6953607001/5500. Zaplatit můžete také pomocí karty, GooglePay nebo ApplePay. Stačí naskenovat mobilem QR kód níže (kód naskenujte fotoaparátem nebo běžnou aplikací na čtení QR kódů).

 

K online platbě můžete využít i tento odkaz → bit.ly/mda_clenske_prispevky

  

Do zprávy pro příjemce, prosíme, vždy uveďte „členský příspěvek ROK – vaše jméno“. V opačném případě bude muset být vaše platba vrácena. Jako variabilní symbol, prosíme, uveďte 0245.

 

 

Členské příspěvky pro členy/členky klubů MDA  

Výše členských příspěvků je stanovena představenstvem MDA s platností od 1. ledna 2024 následovně: 

  

 • členský příspěvek pro člena/členku klubu MDA činí nejméně 200 Kč / rok, 
 • členský příspěvek pro člena/členku klubu MDA starší/ho 65 let a studenta do 26 let činí nejméně 100 Kč / rok, 
 • nejvyšší možná výše členského příspěvku je omezena částkou 50 000 Kč / rok, 
 • člen/ka MDA již neplatí členský příspěvek pro člena/členku klubu MDA. 

  

Členský příspěvek je třeba uhradit na bankovní účet MDA č. 6953607001/5500. Zaplatit můžete také pomocí karty, GooglePay nebo ApplePay. Stačí naskenovat mobilem QR kód níže (kód naskenujte fotoaparátem nebo běžnou aplikací na čtení QR kódů).

 

K online platbě můžete využít i tento odkaz → bit.ly/mda_clenske_prispevky

  

Do zprávy pro příjemce, prosíme, vždy uveďte „členský příspěvek ROK – vaše jméno“. V opačném případě bude muset být vaše platba vrácena. Jako variabilní symbol, prosíme, uveďte 2447.

 

 

Přihláška ke členství

Níže si můžete stáhnout: 

 • přihlášku do klubu MDA v podobě e-formuláře (ke stažení zde) 
 • přihlášku do klubu MDA v pdf pro tisk (ke stažení zde) 
 • přihlášku do MDA v podobě e-formuláře (ke stažení zde) 
 • přihlášku do MDA v pdf pro tisk (ke stažení zde) 

Vyplněnou přihlášku, prosíme, adresujte na elektronickou nebo poštovní adresu kanceláře MDA.