15

Červenec

0

Zkoumali jsme rizika a příležitosti digitalizace moderních stran

Masarykova demokratická akademie

Představa tradiční politické strany se členy a členkami, kteří se jednou měsíčně setkávají na schůzích, už v dnešní době neobstojí. Nemění se jen forma setkávání, změna dopadá vůbec na otázku legitimity vnitrostranického rozhodování, vázaného na dlouhodobě ověřené procesy, které s digitalizací ztrácejí na síle. Proto jsme se v sérii tří seminářů Moderní strany: Digitalizace, legitimita, komunikace zaměřili na otázku digitalizace politických stran.

Jak změnit často stoleté struktury, aby odpovídaly možnostem a potřebám komunikace 21. století? Jak vtáhnout lidi do politického dění a rozhodování? Je možné překonat generační propasti? Jak má v digitální době vypadat komunikace strany s vlastními členy? Je vůbec možné v dnešní době vytvořit vůli k plnění zásadních a dlouhodobých politických úkolů? A jaké jsou nástrahy digitalizace pro politický systém?

 

Záznam semináře o italském Hnutí pěti hvězd:

 

 

Záznam semináře Kyberstrana je nutnost, ne sci-fi

 

 

Příspěvky mezinárodního kulatého stolu Digitalizace politických stran