Ostatní studie

Čítanka sociální demokracie 1. Základy sociální demokracie

Příručka nabízí přístupný výklad základních hodnot a myšlenkového zázemí sociální demokracie včetně případových studií (politik a zemí).

Stáhněte si čítanku zdarma. Žádná další publikace už vám neuteče:

* povinné

Stáhněte si čítanku zdarma:

Čítanka sociální demokracie

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

Volební lístek může změnit více než rozbíjení oken a házení kamenů. Sociální demokracie a všeobecné volební právo

Jan Galandauer ve své studii předkládá příběh boje sociální demokracie za všeobecné volební právo. Tento příběh ve studii vrcholí vznikem Československé republiky a připomíná zásadní úlohu právě sociální demokracie v této záležitosti.

V textu se dozvíte:

  • Sociální demokracie organizovala velkou kampaň za všeobecné hlasovací právo. Mohutné demonstrace proběhly ve Vídni, Praze, Brně a desítkách dalších měst. Podle neúplných údajů se od května do září roku 1893 v Rakousku konalo čtyři sta tři táborů lidu a veřejných schůzí požadujících volební reformu. Počet účastníků na těchto demonstracích dosahoval desítek tisíc.
  • V oblasti nejvyšších orgánů nové státní moci nahradilo nové Československo monarchii republikou, zrušilo výsady rodu, podstatně se rozšířila občanská práva a demokratizovala se samospráva. V prvních měsících a letech existence Československa to byla sociální demokracie, která dávala jejímu uspořádání a praxi demokratický ráz.

Stáhněte si studii zdarma. Žádná další už vám neuteče:

* povinné

Stáhněte si studii zdarma:

Všeobecné volební právo

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

Autor:

Doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc. (*1936) je historik, věnuje se dějinám habsburské monarchie a dělnického hnutí na přelomu 19. a 20. století.

1989: Nedokončený projekt. Levicová paměť devětaosmdesátého

Stáhněte si sborník zdarma. Žádná další publikace už vám neuteče:

* povinné

Stáhněte si sborník zdarma:

1989: Nedokončený projekt

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

Kořalka: Češi v Porýní a Vestfálsku 1890-1918

Edice úředních spisů z německých, českých a rakouských archivů a dopisů z českých dělnických časopisů (průhled do činnosti Sekretariátu českoslovanských zahraničních spolků v Lidovém domě). Edici zpracoval Jiří Kořalka.

Stáhněte si knihu zdarma. Žádná další už vám neuteče:

* povinné

Stáhněte si knihu zdarma:

Kořalka: Češi v Porýní a Vestfálsku

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.