Výstava: Průzkum života politickým bojem. Jaroslav Šabata a Charta 77

Katalog k výstavě Průzkum života politickým bojem. Jaroslav Šabata a Charta 77

Kupte si katalog tady.

Na publikaci se autorsky podíleli Kristina Andělová, Jan Černý, Patrik Eichler, Lukáš Jelínek, Václav Kaška, Michal Kopeček, Jan Mervart, Petra Pichlová, Václav Skořepa, Vítězslav Sommer, Kacper Szulecki a Tomáš Zahradníček. Tematická část o Jaroslavu Šabatovy vznikala pod vedením Masarykovy demokratická akademie, texty o Chartě 77 příspělo Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ) Moravského zemského muzea.

Katalog vznikl ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, filozofickými fakultami Masarykovy univerzity a Univerzity Hradec Králové a Filosofickým ústavem AV ČR. Vydání finančně podpořilo české zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung.

Prolistujte si ukázku z katalogu

230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_01
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_02
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_03
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_04
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_05
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_06
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_07
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_08
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_10
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_11
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_12
230124_Sabata_ukazka_katalog_web_Stránka_13
12

O výstavě Průzkum života politickým bojem – Jaroslav Šabata a Charta 77

Rok 2022 přinesl dvojí životní výročí Jaroslava Šabaty, politického filozofa, sociálního demokrata, významného představitele brněnského disentu a po revoluci také člena představenstva Masarykovy demokratické akademie. Na začátku listopadu uplynulo 95 let od jeho narození, v polovině června uběhla celá dekáda od jeho smrti. Zároveň jsme v roce 2022 vzpomněli ještě jedno půlkulaté výročí – 45 let od sepsání Prohlášení Charty 77. Jaroslav Šabata patřil mezi první signatáře Charty i její mluvčí.

Spojili jsme proto síly s Oddělením dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ), které k našim panelům komplexně pojímajícím život a dílo Jaroslava Šabaty dodalo život autonomní výstavní celek věnující se historii Charty 77 a jejím brněnským prvosignatářům. Výsledkem je „dvojvýstava“ s názvem Průzkum života politickým bojem – Jaroslav Šabata a Charta 77, kterou bylo možné navštívit v Dietrichsteinském paláci v Brně od října roku 2022 do května 2023. Výstava vznikla za podpory českého zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung.

Poslechněte si níže záznam komentované prohlídky výstavy. Výstavou návštěvníky provedli Petra Pichlová z Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ) Moravského zemského muzea a ředitel MDA Patrik Eichler. První část prohlídky (Petra Pichlová o Chartě 77) končí v čase 18.40, navazuje na ni Patrik Eichler vyprávěním o Jaroslavu Šabatovi.