11

Leden

0

Zahradníček (ed.): Jacek Kuroń: Naděje a rozčarování. Texty z let 1989–2004

Masarykova demokratická akademie

👉 Knihu si můžete zakoupit zde: ÚSD AV ČR | Kosmas.cz

Ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a nakladatelstvím Burian a Tichák přinášíme komentovaný výbor z textů Jacka Kuroně (1934–2004). Texty z let 1989–2004 vybral a opoznámkoval Tomáš Zahradníček, do češtiny přeložil Roman Krasnický.

Jacek Kuroń byl polský politický aktivista a myslitel, politický vězeň a první z významných středoevropských disidentů, kteří na konci komunistické éry zasedli do vládních úřadů. Po volebním trumfu Solidarity v červnu 1989 byl Kuroń jedním z kandidátů vítězné Solidarity na premiéra, nakonec se v nové vládě ujal postu ministra práce a sociálních věcí a jako nejpopulárnější člen kabinetu se podílel na všech významných politických rozhodnutích. V roce 1995 kandidoval v prezidentských volbách a zůstal na třetím místě za Aleksandrem Kwaśniewským a Lechem Wałęsou. Poté omezil své politické aktivity a napsal řadu úvah a studií o polské transformaci.

Psané dílo, zejména analýzy, prognózy, politické programy a také vzpomínkové texty tvořily významnou část Kuroňova působení. Od úvah o práci s kolektivem, které Kuroń jako metodik Svazu polských junáků sepisoval na přelomu padesátých a šedesátých let, přes proslulý Otevřený dopis straně (v roce 1964 mu vynesl tři roky věznění), programové články disidentské éry až po texty z posledního období života, které přináší tento výbor. Snažil se v nich kriticky analyzovat své vládní zkušenosti, pojmenovat vznikající dějinnou situaci a hledat programové cesty k dalšímu rozvoji.

Chci vědět novinky o publikacích MDA jako první:

  Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

  “Je nejvyšší čas si přiznat, že je král nahý. Globalizace hospodářství vyžaduje harmonickou součinnost hlobální společnosti, a pokud to je až příliš obtížné, tak aspoň nejrozvinutějších zemí světa. Úroveň spolupráce mezi Spojenými státy a jinými vysoce průmyslovými zeměmi zejména v Evropě však jasně ukazuje, že i když jsme kdysi umění demokratické spolupráce ovládli, zase jsme o tuto schopnost přišli. Čím bolestnější je toto zjištění, tím rychleji si ho musíme osvojit.

  Politické zkušenosti z vývoje naší republiky vedou k závěru, že demokracii se nám provozovat nedaří, což je podobné i v ostatních postkomunistických zemích. Není správné z toho vinit komunistickou minulost, protože dnes jasně vidíme, že v posledních letech to nedokážou ani občané Spojených států, Velké Británie, Francie, Německa ani dalších starých demokracií. Nemluvíme o tom, že se dochází ke špatným rozhodnutím (o tom lze vždy diskutovat), ale o neustálé tendenci vytvářet bezvýchodné situace (to je bez debat). Opakuji: ocitli jsme se v nové společensko-ekonomické éře a neustávající snahy znovu “zopakovat” kapitalismus nebo byrokratický socialismus pouze vytvářejí další patové situace. Musíme hledat nová řešení.”

  (Republika pro mé vnuky, 2004)

  Jacek Kuroń: Naděje a rozčarování. Texty z let 1989–2004

  Přeložil Roman Krasnický

  Z polských originálů vybral, poznámkami opatřil a k vydání připravil Tomáš Zahradníček

  Vydaly Nakladatelství Burian a Tichák, s. r. o.,
  Komenského 10, Olomouc,
  Masarykova demokratická akademie, z. s.,
  Hybernská 1033/7, Praha 1,
  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,
  Vlašská 355/9, Praha 1

  Redakce a jmenný rejstřík Daniela Iwashita
  Anglické resumé Lucia Faltin
  Grafická úprava, obálka a sazba Karel Čejka
  Foto na obálce Cheberkus – stock.adobe.com
  Tisk Ofsetový tisk Kučera

  První vydání Praha–Olomouc 2022