28

Listopad

0

Tajnosti levice. Od ideálu osvícenství k triumfu neomezeného kapitalismu

Masarykova demokratická akademie

>> Knihu můžete právě nyní koupit zde

>> Přehled diskuse nad knihou zde

Přinášíme překlad eseje o příběhu levice, jejích kořenech a současnosti z pera francouzského filozofa Jeana-Claudea Michéy. Co je dnes levice? Jaký je její cíl? Z čeho vzešla a jaký cíl by měla mít? 

Kniha Tajnosti levice. Od ideálu osvícenství k triumfu neomezeného kapitalismu byla vydána ve francouzském originále Les mystères de la gauche v roce 2013. Český překlad od Petra Druláka, předsedy vědecké rady Masarykovy demokratické akademie, je obohacen o celé, doposud nikdy zveřejněné znění rozhovoru s autorem knihy, pořízeného pro francouzský deník Midi Libre. 

 

Michéa důsledně sdílí Laschovu kritiku kapitalismu, kulturní konzervativismus i schopnost dívat na základní otázky společnosti zdola, tj. z perspektivy její chudší a slabší části. Snad se nedopustíme žádného násilí vůči jednomu či druhému, pokud je oba budeme považovat za představitele určitého konzervativního socialismu, který není ani liberální, ani komunistický.“

 – z předmluvy Petra Druláka 

 

„Kritika se nesmí spokojovat s tím, že bude rituálně odsuzovat následky ekonomického liberalismu (pro tyto účely cudně překřtěného na ‘neoliberalismus’) a současně posilovat dopady liberalismu politického a kulturního, který ho jako siamské dvojče doplňuje po stránce psychologické a ideologické.“  

„Logika daru (pradávná trojnásobná povinnost dát, přijmout a vrátit) od nepaměti vytvářela základní předivo společenských pout (přirozeně nabývajících nejrůznějších symbolických forem – někdy vzájemně rovných, jindy nerovných), a to ještě předtím, než si bylo vůbec možné představit právní dohodu či výměnu zboží.“ 

 – Jean-Claude Michéa, Tajnosti levice 

 

Jean-Claude Michéa (1950) je francouzský politický filozof a esejista. Navazuje na socialistické myslitele 19. století a je rovněž originálním interpretem díla George Orwella. Je znám svou kritikou kulturního liberalismu, kterému vyčítá, že ve jménu „náboženství progresivismu“ odvedl levici od boje s kapitalismem. Spojenectví kulturního a tržního liberalismu, které analyzuje v řadě esejů, považuje za hlavní překážku bránící dosažení spravedlivější společnosti. 

______________________________

Jean‑Claude Michéa
Tajnosti levice
Od ideálu osvícenství k triumfu neomezeného kapitalismu

Z francouzského originálu Les mystères de la gauche
vydaného nakladatelstvím Climats, a department of Editions Flammarion,
Paris, 2013
vydala Masarykova demokratická akademie, z. s.
Překlad: Petr Drulák
Odpovědná redaktorka: Kateřina Sedláčková
Korektura: Patrik Eichler
Sazba: Miroslav Švejda
Tisk: Cíl, a. s., Hybernská 1033/7, 110 00, Praha 1
Praha 2019

Počet stran 128
Doporučená cena 180 Kč.

ISBN : 978-80-87348-63-5

Obálka ke stažení zde.