16

Únor

0

Srnicek – Williams: Vynalézání budoucnosti. Postkapitalismus a svět bez práce

Masarykova demokratická akademie

👉 Knihu si můžete zakoupit zde: Kosmas.cz | Artforum.sk

Na změnu musí být společnost připravená. Vědomi jsou si toho i autoři knihy Vynalézání budoucnosti. Postkapitalismus a svět bez práce, kterou vydáváme v prvním českém překladu od novináře Petra Bittnera. Nick Srnicek a Alex Williams tvrdí, že jako každý jiný společenský systém, ani neoliberalismus tu nebude na věky. Kladou tak zásadní otázky: Jak bude vypadat společnost po zhroucení neoliberalismu? Co bude “den po kapitalismu”? Svou knihou pak vytváří prostor pro promýšlení odpovědí na tyto otázky. Aby je společnost mohla zodpovědět, potřebuje totiž rozšířit svoji představivost za hranice toho, co současný systém umožňuje.

“S myšlením ovládaným „lidovou politikou“ si nevystačí žádné hnutí, které se snaží uniknout neoliberalismu a vytvořit něco lepšího. Namísto ní předkládá tato kniha alternativní politiku – takovou, která má za cíl znovu se ujmout vlády nad naší budoucností a živit v nás touhu po světě modernějším, než jaký dovoluje současný kapitalismus. Utopický potenciál, který je vlastní technologiím 21. století, nesmí zůstat spoután omezenou kapitalistickou představivostí. Musí jej osvobodit ambiciózní levicová alternativa.” 

Chci vědět novinky o publikacích MDA jako první:

  Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

  Nick Srnicek – Alex Williams 

  Vynalézání budoucnosti 

  Postkapitalismus a svět bez práce 

  Z anglického originálu 

  Inventing the Future. Postcapitalism and a World Without Work 

  vydaného nakladatelstvím Verso Books, 

  London, 2015 (doplněné a opravené vydání 2016) 

  přeložil Petr Bittner. 

  Vydala Masarykova demokratická akademie, z. s., 

  v Praze roku 2020. 

  Jazykový a odborný redaktor Jiří Nedvěd 

  Sazba Tomáš Tichák 

  Obálka a grafický design Tereza Melenová 

  1. české vydání. 

  Tisk Cíl, a. s. 

  Hybernská 1033/7, 110 00, Praha 1 

  ISBN 978-80-87348-87-1 

  268 stran