24

Leden

0

Agha, Drulák (eds.): Sametová budoucnost? Eseje o naší současnosti

Masarykova demokratická akademie

>> Knihu můžete právě nyní koupit zde. <<

Třicet let uplynulo od „sametové revoluce“. Třicetileté výročí už poskytuje dostatečný prostor ke kritické reflexi toho, k čemu u nás vlastně v posledních třech desetiletích došlo. Právě to je cílem sborníku Sametová budoucnost? 

Editory sborníku jsou politolog Petr Drulák a právník Petr Agha. Společně s nimi o našem posledním třicetiletí píší historička umění Milena Bartlová, filozof Martin Dokupil Škabraha, politoložka Anna Durnová, politolog Jaroslav Fiala, filozof Michael Hauser, politolog Ondřej Slačálek a socioložka Tereza Stöckelová 

Společně vytvořili mozaiku, která se na uplynulých třicet let a naši současnost zaměřila z hlediska demokracie, sociální nerovnosti, vztahu k minulosti a k Západu, ekologické udržitelnosti nebo digitalizace. Mozaiku, která si předsevzala za úkol překonat mýty devadesátých let a znovu si ujasnit, k čemu tehdy došlo a jaké důsledky to má pro dnešek, abychom byli schopni lépe uchopit problémy, před nimiž stojíme. 

 

Stoupenci zakladatelského mýtu se ho pokoušejí zachránit poukazy na různá technická či personální selhání, která sice přinášejí některé obtíže, ale nemohou nijak zpochybnit správnost nastavené cesty. Úloha těchto zádrhelů je pak přisuzována buď konkrétním osobnostem (Klaus, Zeman), nebo neblahým společenským jevům (zátěž minulého režimu, nezodpovědnost médií, korupce či neefektivnost státní správy), přičemž obojí lze považovat za překonatelné.  

Rostoucí část společnosti tyto pokusy odmítá a pochopitelně se přiklání k alternativám, jež jsou k dispozici. Její hněv a nejistoty se mohou obracet proti těm nahoře (bohatí), proti těm dole (chudí na sociálních dávkách) či proti těm, kteří jsou nějak jiní. I když dovedný populista dokáže zasurfovat na jedné vlně hněvu, neznamená to, že ta následující ho nespláchne. Populismus však není příčinou současných problémů, ani na ně nedává odpověď. Můžeme ho chápat jako symptom selhávání základních společenských institucí a procesů. Náprava nespočívá ani v populismu, ani v boji s ním.  

Nevzejde ani z oživování mrtvých pravd. Když si Američané měli vybrat mezi Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovou, volili mezi nehumánním populismem a mrtvými pravdami establishmentu. Takový výběr nedává naději na rozumné řešení. Chceme-li pokročit, musíme mít širší možnost volby. Předkládané texty si kladou za cíl stávající možnosti rozšířit. V humanistickém duchu kriticky přehodnocují dominantní představy a nabízejí své závěry k veřejné diskusi.” 

– z předmluvy Petra Aghy a Petra Druláka 

 

Obsah: 

Úvod (Petr Drulák – Petr Agha

Halucinační demokracie 1989–2019 (Michael Hauser)  

Spor o aktivismus a efektivitu vládnutí aneb Jak zlepšit kulturu demokracie (Anna Durnová)  

Zbořte ty komunistické baráky! Socialismus a modernita mezi pamětí a zapomínáním (Milena Bartlová)  

Prognostika a přestavba jako hnací motory sametové revoluce (Petr Agha)  

Od imitace k implementaci? Bída „středoevropského“ návratu do Evropy (Ondřej Slačálek)  

Za socialistický Západ! (Petr Drulák)  

Studená válka, horký mír: politická ekologie v antropocénu (Tereza Stöckelová)  

Zpátky ni krok! Důsledky nezamýšlených důsledků postkomunismu (Martin Dokupil Škabraha)  

Digitální klaustrofobie: hledání člověka a naděje v kapitalismu platforem (Jaroslav Fiala)

_________________________

Petr Drulák – Petr Agha (eds.)

Sametová budoucnost?

Vydala Masarykova demokratická akademie, z. s.,

a nakladatelství Burian a Tichák, s. r. o.,

v Praze roku 2019.

Jazyková redakce textu Jiří Nedvěd,

sazba Tomáš Tichák,

obálka Tereza Melenová.

1. české vydání.

Tisk Cíl, a. s.

ISBN 978-80-87348-66-6 (Masarykova demokratická akademie, z. s.)

ISBN 978-80-87274-54-5 (Burian a Tichák, s. r. o.)

168 stran

Doporučená cena 220 Kč.

Obálka ke stažení zde.