17

Duben

0

Lánský: Kdo zneužívá sociální dávky? Analýza čerpání z roku 2019

Masarykova demokratická akademie

Jak jsou vůbec čerpány sociální dávky? Co můžeme vyčíst z čísel? Dají se vůbec zneužívat – a kde? Sociolog Ondřej Lánský pro Masarykovu demokratickou akademii napsal studii, která na základě aktuálních dat rozpracovává a aktualizuje jeho starší články o čerpání sociálních dávek. Jak moc je skutečně solidární česká společnost?

V textu se dozvíte:

  • Přestože se výdaje na tzv. sociální dávky od roku 2012 konstantně zvyšují, měřeno poměrem výdajů na HDP je setrvalým trendem spíše pokles relativních výdajů státu na sociální dávky. Můžeme tak hovořit o poklesu skutečné sociální solidarity v české společnosti.
  • Zatímco se středními vrstvami si často spojujeme ekonomicky racionální chování v oblasti finančních rozvah a spotřebitelství, u nižších vrstev a skupin neprivilegovaných a sociálně vyloučených může docházet k projevům postaveným na jiných sociálních vzorcích, které mohou působit na příslušníky středních vrstev nepatřičně.
  • Klíčovým kritériem případného zneužívání podpor v nezaměstnanosti je tzv. práce načerno – tj. nelegální zaměstnávání. Podle Státního úřadu inspekce práce je obtížné cokoliv obecného vyvozovat o celkových statistikách, neboť se inspektoráty práce věnují spíše konkrétním kontrolám než popisu celkové situace.

Stáhněte si studii zdarma. Žádná další už vám neuteče:

* povinné

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.