17

Duben

0

Smejkalová: Společnost umělé inteligence: Dopady a řešení

Masarykova demokratická akademie

Umělá inteligence je přelomová technologie, se kterou vstupujeme do tzv. druhého věku strojů a musíme proto promýšlet, jaké sociální, ekonomické a politické dopady bude mít, píše Kateřina Smejkalová ve své studii o umělé inteligenci. V ní některé základní problémy spojené s umělou inteligencí představuje a zároveň navrhuje i jejich řešení.

Stáhněte si studii zdarma. Žádná další už vám neuteče:

* povinné

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

V textu se dozvíte:

  • Přemýšlení o dopadech nových technologií na trh práce by bylo záhodno od předkládání burcujících či uklidňujících čísel směrovat spíše k otázce, jak si trh práce budoucnosti vlastně představujeme a jaká opatření pro jeho dosažení pro nás připadají do úvahy.
  • Zavádění automatizovaných systémů bude mít nepochybně rozsáhlé a neočekávané důsledky nejen na objem a kvalitu práce, nýbrž rovněž na fungování jednotlivců i společnosti jako celku.
  • Je zřejmé, že v blízké budoucnosti půjde o mnoho, respektive o to jde dost možná už nyní. Stěžejní otázka zní, kdo a s jakou motivací má na dění vliv. Faktem bohužel je, že nás změny zastihují v situaci hned několikanásobné mocenské nerovnováhy.
  • Důležité je vytyčit si společensky žádoucí cíle, k nimž by nám vývoj a implementace technologií měly dopomáhat – namísto pouhé, většinou pozdní a bezzubé reakce na dění určované byznysem. Jde o kvalitnější a časově méně náročnou práci, vyšší mzdy, pohodlnější mobilitu, kvalitnější demokracii, udržitelnější život. A technologie nám k tomu všemu mají dopomoci.