Prof. Kindlmann představil Zprávu OSN o biodiverzitě

Vody debaty o klimatické změně rozčeřila na začátku května Zpráva mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) o stavu globální populace rostlin a živočichů. Ze zprávy krom dalších zjištění vyplývá, že pokud lidé výrazně nezmění způsob života, budeme čelit 6. velkému vymírání, které bude osudné až milionu živočišných a rostlinných druhů. Pozvali jsme proto prof. Pavla Kindlmanna z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, který je jedním ze dvou českých spoluautorů zprávy, aby nám ji představil, shrnul, jak taková zpráva vzniká a aby nám řekl o důsledcích, které má pro Českou republiku. S čím se u nás potýkáme za problémy, pokud jde o biodiverzitu? Co bychom měli dělat? Prezentaci z přednášky si můžete prohlédnout zde.   Níže si můžete pustit audiozáznam nebo video a prohlédnout si fotografie z akce:      

Ivan Krastev v Praze diskutoval o Evropě po volbách do Evropského parlamentu

V pondělí 27. 5. 2019 jsme ve spolupráci s Institut für die Wissenschaft vom Menschen ve Vídni pořádali debatu s Ivanem Krastevem o Evropě po volbách do Evropského parlamentu. Debatu moderoval poslanec PČR a předseda MDA Lubomír Zaorálek. Záštitu nad ní převzal místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Tomáš Hanzel. Zprávu z debaty si můžete přečíst na Deník Referendum. Níže si můžete pustit video a audiozáznam z debaty a prohlédnout si fotografie.  

Probíhá série přednášek o umělé inteligenci v ČR

  Umělá inteligence patří do našeho každodenního života a zároveň je jednou z nejstrategičtějších technologií 21. století. Její rozvoj a dopady tohoto rozvoje jsou žhavým tématem debaty, do které se zapojujeme naší sérií přednášek. Odborníci a odbornice budou mluvit o umělé inteligenci v kontextu ČR – potenciálu pro její vývoj a zavádění, socioekonomické dopady a s ní spojené právní a etické otázky. Celý cyklus bude zakončen závěrečnou debatou kolem kulatého stolu.   Umělá inteligence (AI) již nepatří do oblasti sci-fi, ale je součástí našeho každodenního života. Díky nárůstu výpočetní kapacity, dostupnosti dat a pokroku ve vývoji algoritmů se AI stala jednou z nejstrategičtějších technologií 21. století. Rozvoj AI a jeho dopady představují žhavé téma pro EU jako celek i pro národní iniciativy jednotlivých členských zemí. Růst ekonomiky bude v následujícím období z rozhodující části záviset právě na využívání AI a nových digitálních technologií. Zachycením tohoto trendu může ČR významně zvýšit svou ekonomickou konkurenceschopnost, jeho podcenění naopak povede k ekonomické stagnaci a růstu nezaměstnanosti.  Dalším důvodem, proč je toto téma v poslední době řešeno v řadě zemí s vysokou naléhavostí, je očekávaný disruptivní dopad AI technologií na trh práce. Tedy dopad nejen na práci s nízkou a střední kvalifikací, ale Více

Jaká je současná Afrika? Přihlašte se na sérii přednášek

Série přednášek o současné Africe pro všechny, kdo o ní chtějí vědět víc, než znají z médií. Mediální obraz Afriky přináší o největším kontinentu světa silně zkreslenou představu. Jenom tradiční přízvisko „černý kontinent“ evokuje nejen barvu pleti většinového obyvatelstva Afriky, ale hlavně něco neznámého, nečitelného, až děsivého. Přední odborníci na africká témata působící v České republice představí Afriku tak, abyste ji už nemuseli vnímat skrze tento zkreslující pohled a naopak ji chápali jako sousedský kontinent se svébytnou kulturou i historií, plný rozmanitosti a potenciálu. Kontinent, který se v dnešním globálním světě potýká s problémy ne zas tak diametrálně odlišnými od těch našich.   Program přednášek zde. Facebooková událost je zde.   Kdy: 9x sobota 30. 3. – 1. 6. 2019 (kromě Velikonoc) Kde:  SMOSK, sál č. 254 (Senovážné nám. 23, Praha) Cena: Celý kurz 900 Kč (pro členy MDA 450 Kč); jednotlivé přednášky převodem na účet 200 Kč / na místě 250 Kč (pro členy MDA 100 Kč). Platba: Převodem na účet nebo na místě. Účet: Převodem na účet 6953607001/5500, VS 572. Do poznámky pro příjemce prosíme uveďte vaše jméno. Celý kurz prosíme zaplaťte do 27. března 2019, v případě platby jednotlivých přednášek vždy do středy před danou přednáškou a do Více

Vydali jsme nové studie o euru a volebních výsledcích levice ve velkoměstech

Čerstvě jsme vydali další studie z naší edice Diskusní materiály k budoucnosti české a evropské společnosti. Jiří Koubek ve studii Volební chování českých velkoměst v historické perspektivě se zaměřením na výsledky levice na základě historického rozboru dokazuje, že špatné výsledky levice v českých velkoměstech nejsou historickou daností. Naopak tento fenomén nazývá jako dějinnou závorku po roce 1996 a dokládá, že města mohou být pro levici silnou voličskou základnou. Patrik Haratyk se ve studii Pokrok k přijetí eura ze strany Bulharska, Rumunska a Chorvatska zabývá procesem přijímání eura u těchto tří balkánských států. Mj. představuje tezi, že určující otázkou debat o členství v eurozóně není “kdy”, ale “za jakých podmínek” do eurozóny vstoupí. Studie si můžete přečíst také v naší internetové knihovně na issuu.com.

RADKA ŠUSTROVÁ (ED.): DEMOKRACIE A SOCIALISMUS

Ve spolupráci s nakladatelstvím Burian a Tichák vydáváme edici dvou programových dokumentů demokratické levice z první poloviny 20. století Demokracie a socialismus, kterou zpracovala Radka Šustrová. Ta také ke knize sepsala historický úvod Za demokracii a sociální spravedlnost: Sociálnědemokratický aktivismus mezi komunismem a fašismem. Díky publikaci jsou tak znovu vydány sociálně demokratické programy Co chtějí socialisté (1934) a Za svobodu do nové Československé republiky (1941). Jde o programy, kterými lidé z meziválečné Akademie formulovali své programové představy zejména v oblasti hospodářské demokracie. Knihu je možné si zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas.      

Zemřel prof. Vladimír Svatoň

S lítostí a vděkem za léta spolupráce jsme přijali zprávu, že ve věku úctyhodných 87 let zemřel ve středu 26. prosince 2018 prof. Vladimír Svatoň, dlouholetý člen poradního sboru MDA. Vladimír Svatoň působil na Filozofické fakultě UK jako profesor slavistiky a komparatistiky. Na webu Filozofické fakulty UK je zveřejněn medailon z jeho naplněného života.

Videa ke 140. výročí sociální demokracie v českých zemích

Spolu s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR, jsme vytvořili sérii videí ke 140. výročí sociální demokracie v českých zemích. Aktuální představitelé a představitelky sociální demokracie se v nich vyjadřují k textům spjatým s historií strany. Komentují také jejich odkaz pro dnešní společnost. Jako úvodní příspěvek celého projektu jsme zveřejnili zdravici předsedy exilové ČSSD Karla Hrubého, kterou jsme natočili pro slavnostní konferenci konanou také ke 140. výročí ČSSD. Všechna videa si můžete prohlédnout níže nebo na našem youtube kanálu.            

JOSEF HOFBAUER: VELKÝ STARÝ MUŽ

V e-shopu knihkupectví Kosmas si můžete zakoupit knihu Josefa Hofbauera Velký starý muž, kterou jsme vydali ve spolupráci Masarykovy demokratické akademie, Nakladatelství Burian a Tichák, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Masarykova demokratického hnutí, Seliger Gemeinde, Ústavu Tomáše Garrigua Masaryka a Ernst & Gisela Paul Stiftung. Knihou z roku 1938 se demokratičtí sudetští Němci jednoznačně hlásí k Československé republice a zejména k jejímu prvnímu prezidentovi. Josef Hofbauer, přesvědčený sociální demokrat, v díle popisuje Masarykův život a jeho působení a vykresluje republiku, která nabízela občanům německé národnosti stejné možnosti jako Čechoslovákům. V roce 1938, kdy se už většina sudetských Němců od Československé republiky a Masarykova odkazu odvrátila, představuje Hofbauerova kniha jeden z posledních pokusů demokratických sudetských Němců, jak získat své krajany pro republiku a vyrvat je ze spárů Sudetoněmecké strany.

KONFERENCE KE 140. VÝROČÍ ČSSD

Společně s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR, jsme v úterý 13. listopadu 2018 uspořádali u příležitosti 140. výročí sociální demokracie v českých zemích slavnostní konferenci Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Mezinárodní konference se konala v odpoledních hodinách v prostorách budovy Galerie Mánes v Praze. Pozvánku s programem naleznete zde. Celou konferenci si můžete díky živému záznamu pustit na našem youtube kanálu. Tamtéž naleznete i videozdravici z Basileje od Karla Hrubého, která zazněla na úvod konference. Živý televizní vstup si můžete pustit ve zprávách České televize z daného dne, začíná v čase 6:46. Zprávu o akci bylo možné si přečíst i v tisku, například také v deníku Právo. Konečně atmosféru na konferenci zprostředkovávají také fotografie.

Potřebujete porADIT?

Hledat

Poslední příspěvky

Eichler: Chceme, aby byl...

Patrik Eichler představil pro Český rozhlas Plus náš nový sborník Masaryk: Politik na evropské úrovni. Mluvil o tom, v čem je pohled našeho sborníku na Masaryka nový nebo proč podle něj politikem evropské úrovně byl.

Zobrazit článek
Eichler: Promýšlejme n...

Nad Hlubučkovou korupční kauzou píše Patrik Eichler o vztahu politické a hospodářské moci nebo jak se má ke korupci levice a pravice. A ptá se, jak dnešním stranám zajistit síly, aby se mohly rovnocenně potýkat s velkými hospodářskými zájmy zneužívajícími politiku pro svůj ekonomický prospěch?

Zobrazit článek
Eichler: STAN přišel d...

Patrik Eichler komentoval pro ČT24 situaci v hnutí STAN. Jak se mu daří hasit požár a proč je politická strana nominující nestraníky na ministerské posty na zavření?

Zobrazit článek
Eichler: Je lepší cest...

Německá devítieurová jízdenka nám připomíná, že lze sjednocovat ceny jízdného, píše v novém komentáři Patrik Eichler.

Zobrazit článek