Kulatý stůl: Politika strachu

Masarykova demokratická akademie pořádala spolu s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR, kulatý stůl na téma Politika strachu. Akce se konala v úterý 20. listopadu 2018 v prostorách Galerie kavárny Louvre v Praze. Kulatý stůl byl věnován třem studiím, které se zabývají otázkou, co stojí za znejištěním obyvatel různých zemích, které má za důsledek politický posun k národoveckému hospodářství a izolacionismu. Bence Ságvári představil mezinárodní srovnávací studii Looking behind the culture of fear (Pohled za kulturu strachu), Bettina Kohlrausch studii pro Hans-Böckler-Stiftung Abstiegsängte in Deutschland (Strach ze sociálního propadu v Německu) a Slawek Blichiewicz představil průzkum Dobra zmiana w miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta (Dobrá změna v městečku. Novoautoritářství v polské politice z perspektivy malého města). Pozvánku i s programem naleznete zde. Prohlédnout si také můžete prezentaci Bettiny Kohlrausch i Bence Ságváriho. S Bettinou Kohlrausch také díky její účasti na semináři vyšel rozhovor v internetovém deníku A2larm, který se týká její studie. Tamtéž vyšel o jeho studii i rozhovor s Bencem Ságvárim. Z akce si také můžete poslechnout audiozáznam. Jde o originální stopu, zahraniční hosté tak nejsou překládáni.  

PROJEV PREZIDENTA EMMANUELA MACRONA NA PLÉNU EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE ŠTRASBURKU DNE 17. 4. 2018

Přinášíme vám český překlad projevu prezidenta Francouzské republiky Emmanuela Macrona na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku dne 17. dubna 2018. Prezident Macron v zásadním projevu představuje svoji vizi evropské suverenity. Projev přeložil Vladimír Špidla, korektorkou byla Sára Drahokoupil Vidímová. Projev si můžete stáhnout zde.

Seminář “Média veřejné služby a jak je udržet při životě”

Masarykova demokratická akademie pořádala v úterý 9. října 2018 v Poslanecké sněmovně PČR seminář o veřejnoprávních médiích. Seminář se konal pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR Tomáše Hanzela a za účasti ministra kultury Antonína Staňka. Cílem semináře bylo vést debatu o očekávání spojených s médii veřejné služby, jejich kondici a aktuální problémech a v neposlední řadě i o možnostech financování. Zprávu ze semináře přineslo několik médií, přečíst si ji můžete např. zde: iRozhlas.cz Aktuálně.cz Info.cz Dotyk.cz Mediář.cz Týden.cz

Vznikla interaktivní mapa dělnických památek v celé ČR

Nový pohled na dějiny sociální demokracie nabízí veřejnosti unikátní projekt Lidové domy (www.lidovedomy.cz). Stránka propojená s interaktivní mapou zachycuje místa, události a osobnosti spojené se stočtyřicetiletými dějinami naší nejstarší české politické strany a s ní spojeného hnutí. V mapě tak najdete rodné domy sociálně demokratických politiků – např. předsedy prvorepublikového Senátu Františka Soukupa ve středočeské Kamenné Lhotě nebo umělců – např. malíře, grafika a designéra Ladislava Sutnara nedaleko hlavního náměstí v Plzni. Interaktivní mapa ukazuje i místa významných událostí, jakými byly třeba demonstrace za všeobecné volební právo – např. ty na Havlíčkově, dnes Senovážném náměstí v Praze nebo dělnické demonstrace na brněnské Bílé hoře. V mapě je v tuto chvíli zaneseno na 150 míst spjatých s dějinami sociálně demokratického hnutí. Za nejvzdálenějšími místy si lze udělat výlet do Berlína, kde na plotu věznice Moabit naleznete pamětní desku připomínající věznění a smrt meziválečného předsedy československé sociální demokracie Antonína Hampla, nebo do Wiesbadenu ke hrobu meziválečného předsedy sudetoněmecké sociální demokracie Wenzela Jaksche. Pozornost je věnována také Lidovým či Dělnickým domům, tedy centrům sociálně demokratické spolkové, tělocvičné a sportovní, kulturní i politické činnosti. Taková centra byla v řadě okresních i krajských měst po celém Česku. Lidových a Dělnických domů se na Více

Otevřeli jsme nabídku podzimních vzdělávacích kurzů

Tento podzim jsme pro vás připravili nabídku několika vzdělávacích kurzů otevřených široké veřejnosti. Kurz Objevování teorie sociální demokracie přiblíží účastníkům a účastnicím teoretické základy sociální demokracie jako politického hnutí. Kurz Smysl (školního) vzdělávání  se bude pod vedením bývalého ministra školství Stanislava Štecha věnovat hledání odpovědi na otázky po smyslu (školního) vzdělávání. Kurz Veřejná moc se bude pod vedením garanta ústavního právníka Jana Kudrny zabývat otázkou veřejné moci a jejího vztahu k jednotlivci a pomůže poznat základy, na kterých fungují orgány veřejné moci a jak je možné jejich rozhodování ovlivnit. Přihlašování na kurzy je možné do 5. října pomocí e-mailu registrace@masarykovaakademie.cz. Kurzy jsou zdarma. Podrobné informace o jednotlivých kurzech, včetně rozpisu termínů seminářů a podrobnější anotace naleznete také v položce menu Nabízíme. Pojďte se vzdělávat s MDA – těšíme se na vás!

Piráti se zapojili do Projektu Evropa

Piráti se stali partnery našeho informačního a diskusního projektu o Evropě. Informují o tom na svých stránkách. Poslanec za Piráty Jan Lipavský k projektu řekl: „Piráti vidí budoucnost Česka v Evropské unii, to ale k tomu, aby to tak bylo, nestačí. Důležité je, aby se jako součást Evropy cítili také naši občané, a to se bez jejich dostatečné informovanosti neobejde.” Projekt Evropa je vzdělávací projekt, v rámci kterého přední představitelé stran, odborů i zaměstnanců objíždí s debatami o Evropské unii jednotlivá města České republiky.

Vydali jsme Zelenou knihu: Digitální platformy

Z německého originálu vydaného Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky jsme přeložili Zelenou knihu věnovanou digitálním platformám a pravidlům jejich provozu. Publikace formuluje právní a regulatorní otázky spojené s fenoménem digitalizace. Budeme rádi, když i v českém prostředí se Zelená kniha: Digitální platformy stane podnětem k debatě o regulaci platforem a její sociálně demokratické podobě. Publikaci si můžete stáhnout zde.  

Záznam a fotogalerie Projektu Evropa v Plzni: Jakou Unii Češi chtějí?

Poslechněte si záznam a prohlédněte fotogalerii z další z řady debat Projektu Evropa. Tentokrát se konala v úterý 19. června 2018 v Obřadní síni na plzeňské radnici. O postavení České republiky v rámci Evropy, o představách o Evropské unii, jejím smyslu, úkolu a současných výzvách tentokrát diskutovali bývalý ministr zahraničních věcí a předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek (ČSSD), předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar, místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek a člen předsednictva Strany zelených František Vosecký.    

Zpráva ze semináře Fakta a vize společného vzdělávání

V úterý 29. června 2018 se v Kinosále pražského Lidového domu konal seminář Fakta a vize společného vzdělávání vedený bývalým ministrem školství Stanislavem Štechem a ředitelkou ZŠ Grafická Radmilou Jedličkovou. Seminář měl za cíl představit fakta a vize společného vzdělávání. Proč je společné vzdělávání tak důležité? Jaké bludy a dezinformace o společném vzdělávání kolují? Jaká cesta vůbec k zavedení společného vzdělávání vedla? Co o něm říkají čísla? A jaké úkoly teď musí společnost zvládnout? Nahrávku ze semináře si můžete pustit buď v tomto příspěvku, nebo ji můžete nalézt spolu s dalšími záznamy našich debat i na našem Mixcloudu. Zveřejňujeme i prezentaci Stanislava Štecha nazvanou Společné vzdělávání – šance a rizika kvalitativní přeměny vzdělávání. Projít si ji můžete zde. Níže si také můžete prohlédnout fotogalerii z akce.    

Fotoreportáž ze semináře o vlivu komunální politiky na Labour Party

Fotoreportáž ze semináře Vliv komunální politiky na úspěchy Labour Party, který se konal v úterý 22. května 2018 od 18.00 v kanceláři Masarykovy demokratické akademie. Seminář hostil britského politického analytika a komentátora Lewise Bastona a Tanweera Aliho, který žije dlouhodobě v Praze a věnuje se česko-britským vztahům.  

Potřebujete porADIT?

Hledat

Poslední příspěvky

Eichler: Chceme, aby byl...

Patrik Eichler představil pro Český rozhlas Plus náš nový sborník Masaryk: Politik na evropské úrovni. Mluvil o tom, v čem je pohled našeho sborníku na Masaryka nový nebo proč podle něj politikem evropské úrovně byl.

Zobrazit článek
Eichler: Promýšlejme n...

Nad Hlubučkovou korupční kauzou píše Patrik Eichler o vztahu politické a hospodářské moci nebo jak se má ke korupci levice a pravice. A ptá se, jak dnešním stranám zajistit síly, aby se mohly rovnocenně potýkat s velkými hospodářskými zájmy zneužívajícími politiku pro svůj ekonomický prospěch?

Zobrazit článek
Eichler: STAN přišel d...

Patrik Eichler komentoval pro ČT24 situaci v hnutí STAN. Jak se mu daří hasit požár a proč je politická strana nominující nestraníky na ministerské posty na zavření?

Zobrazit článek
Eichler: Je lepší cest...

Německá devítieurová jízdenka nám připomíná, že lze sjednocovat ceny jízdného, píše v novém komentáři Patrik Eichler.

Zobrazit článek