11

Prosinec

0

Co je to vůbec klimatická změna a co s ní můžeme dělat? Otevřeli jsme registraci na sérii seminářů o rozvoji lidské společnosti ve století klimatické změny

Masarykova demokratická akademie

>> registrační formulář dole na stránce<<

>> program kurzu zde<<

 

 

Klimatická změna se teprve nedávno dostala do popředí zájmu lidí, médií i politiky. Nejste si jisti, že rozumíte argumentům, které v často emocionálních debatách padají? Jak změna klimatu vzniká a co znamená? Jak souvisí s dalšími problémy životního prostředí? A jaké máme možnosti na ni reagovat? Pokud chcete proniknout pod povrch a lépe chápat klíčový problém současného světa, pak je náš kurz přesně pro vás. Kurz nepředpokládá žádné vstupní znalosti, základní znalost ekonomických principů vám nicméně umožní snadnější orientaci v diskusi.

Klimatická změna vyčuhuje ze škatulky environmentálních problémů, které lze snadno vyřešit novými technologiemi, několika regulacemi a většími státními výdaji. Její kořeny sahají k průmyslové revoluci a k základním postulátům našich ekonomických teorií, její hrozba může znamenat rozklad lidské civilizace jako globalizovaného celku a zásadní změny ve fungování přírodních procesů, na které jsme byli zvyklí tisíce let. V kurzu se budeme věnovat příčinám a možnostem řešení současného stavu, hlavně ze společenskovědní perspektivy – ekonomické, politické, sociologické, mezinárodně vztahové, ale nebude chybět ani přesné vymezení problému, jak ho popisuje současná klimatologie a ekologie na pozadí tzv. planetárních mezí. V kurzu probereme různé myšlenkové směry a konkrétní opatření v podobě, jak jsou v současnosti navrhována a diskutována (včetně otázek ohledně jejich fungování, které zůstávají nezodpovězeny) a získáme tak aspoň částečný vhled do budoucnosti nejbližších dekád, kdy se fungování lidské společnosti bude muset výrazně změnit.

 

Jak to bude vypadat:

Kurz je veden v deseti tříhodinových blocích (v rámci kterých budou vždy dvě přednášky a prostor pro diskusi). Poběží každé dva týdny vždy v úterý od 15.00 do 18.00 v období od 7. ledna do 5. května 2020.

 

Místo:

Kancelář OSN v České republice (Železná 24, Praha 1)

 

Garanti:

Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA a Ondřej Kolínský, koordinátor pro udržitelný rozvoj Městské části Praha 7 a doktorand ekonomie na VŠE

 

Termíny a program kurzu:

7. 1. 2020: Koncept udržitelného rozvoje, planetárních limitů a diskuse o (ne)růstu

21. 1. 2020: Změna klimatu 1: Pohled klimatologie (příčiny a dopady)

4. 2. 2020: Změna klimatu 2: Dopady v ČR a adaptace na změnu klimatu

18. 2. 2020: Změna klimatu 3: Hlavní oblasti řešení

3. 3. 2020: Změna klimatu 4: Hlavní oblasti řešení a synergie politik

17. 3. 2020: Prosaditelnost řešení k ochraně klimatu: Sociologie a psychologie změny

31. 3. 2020: Širší problémy životního prostředí 1: Úbytek biodiverzity a znečištění

14. 4. 2020: Širší problémy životního prostředí 2: Zacházení se zdroji

28. 4. 2020: Klimatická změna jako problém (globálního) vládnutí

5. 5. 2020: Strukturovaná diskuse nad probíranými koncepty

 

Přednášející:

Anna Kárníková (ředitelka Hnutí DUHA)

Ondřej Kolínský (doktorand, VŠE  s tématem možností přechodu ČR na nízkouhlíkovou ekonomiku)

Pavel Kindlmann (profesor ekologie na Biologické fakultě Jihočeské Univerzity)

Karel B. Müller (vedoucí katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE)

Zdeněk Žalud (vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)

 

Cena:

Celý kurz stojí 900 Kč (10 seminářů), jednotlivé semináře pak 200 Kč. Platit lze na místě nebo na účet 6953607001/5500, variabilní symbol: 5710, do poznámky jméno účastníka / účastnice.