05

Listopad

0

Jak budeme bydlet? Proběhl seminář o komunální politice bydlení

Masarykova demokratická akademie

Seminář Jak budeme bydlet? Rozvoj a příležitosti komunální politiky bydlení navázal na úspěšný seminář Moderní město: Bydlení, doprava a další úkoly komunální politiky.

Tentokrát jsme se zabývali jen tématem bydlení, které je stále zásadní výzvou evropských měst: vytlačování původního obyvatelstva, využívání bytových prostor pro spekulace s nemovitostmi a turistické účely nebo drasticky rostoucí ceny nájemného – s tím vším se potýkají.

Z Německa jsme proto ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR, pozvali Martina Klamta z Referátu plánování rozvoje města a bytové výstavby v Mnichově, který mluvil o nástrojích bytové výstavby v Mnichově, o regulaci ochrany bytových prostor v Düssledorfu mluvil Matthias Herz, mluvčí pro bytovou politiku klubu SPD v zastupitelstvu města Düsseldorf a politiku ochrany životního prostředí a zastropování nájemného v Berlíně představila Ulrike Mackrodt, vědecká referentka pracovní skupiny pro městské plánování a bydlení a pracovní skupiny pro životní prostředí, dopravu a klima klubu SPD v Zemském sněmu v Berlíně. Z české perspektivy situaci okomentoval Václav Orcígr, vedoucí kampaně Praha – město pro život organizace Arnika.

Představena byla základní teze, že byty nejsou zboží a bytová situace nemůže být řešena jen trhem. Bydlení je totiž právo a musí být dostupné všem. Tržní nástroje tak je nutné doplnit rozsáhlými regulacemi. Z diskuze pak vyplynulo, že regulace nájemného je možná zákonem. Je v politických silách také zavést předkupní právo na prodávané byty a domluvit podmínky výstavby s developerem, například po něm vyžadovat podíl sociálních bytů ve výstavbě. Politické cesty z bytové krize existují.

Stručné reportáže z akce naleznete jak na našem Twitteru, tak na Facebooku. Mnichovské nástroje pro dosažení finančně dostupného bydlení pro nás Martin Klamt představil také ve studii, kterou si můžete přečíst na našich stránkách.

 

Prezentace:

Martin Klamt: Nástroje bytové výstavby v Mnichově

+ studie Martina Klamta Bytová politika Mnichova. Strategie a nástroje finančně dostupného bydlení

Matthias Herz: Regulace ochrany bytových prostor v Düsseldorfu

+ příloha: Vyhláška na ochranu obytného prostoru v Düsseldorfu

Václav Orcígr: Bydlení z české perspektivy

 

 

Jak budeme bydlet? Rozvoj a příležitosti komunální politiky bydlení