28

Prosinec

0

Ostrá: Pandemie podtrhla rozdíly mezi žáky. Budeme příště připraveni?

Masarykova demokratická akademie

Čeští žáci stále patří ve světě k nadprůměrným, ale jejich schopnosti se snižují. Covidová pandemie a uzavření škol zvýšily rozdíly mezi dětmi z bohatých a chudých rodin. To říkají výsledky projektu PISA, kterého se účastní patnáctiletí žáci.

V Česku byly školy zavřené 170 dní a dopady na výsledky žáků se u nás projevily silněji než v zemích, kde tato omezení trvala kratší dobu. Zhoršení se ovšem týkalo drtivé většiny zemí. Pandemie měla na kvalitu výuky celosvětový vliv.

Jak si naši žáci vedli? Celkově jsme skončili na solidním šestnáctém místě z 81 sledovaných zemí. V matematice patří naši žáci k nadprůměru i přes to, že letos dosáhli nejhoršího výsledku od roku 2000, kdy se Česká republika šetření účastní. I v čtenářské gramotnosti dosahují slušných výsledků a k těm lepším se řadí i v přírodovědě. V žádné ze sledovaných oblastí nedosáhli naši žáci horšího než osmnáctého umístění. I přes chronické podfinancování našeho školství, které je trvale pod úrovní zemí OECD, patří se svými znalostmi naši žáci k nadprůměru. V testech byli čeští žáci úspěšnější než Dánové, Švédi, Belgičané, Rakušané, Němci nebo Nizozemci.

Špatnou zprávou je vysoký podíl funkčně negramotných žáků. Na středoškolských oborech bez maturitní zkoušky je jich 60 %. Zpráva potvrzuje, že o schopnostech dítěte nejvíc rozhoduje rodinné zázemí. A v době pandemie působil tento faktor ještě mnohem silněji. Pokud rodina například nevlastní počítač nebo ho nezvládne ovládat na úrovni potřebné pro výuku dítěte na dálku, ocitá se žák prakticky izolovaný od výuky. Školy jen výjimečně disponují takovými technickými možnostmi, aby mohly všem žákům zapůjčit potřebná zařízení.

Během pandemie vzniklo několik sbírek počítačové techniky, která se distribuovala zejména do regionů a menších škol, které si často nemohou ani dovolit potřebnou techniku v učebnách nebo i zajistit pro vyučující. Nejedná se ale o systémové řešení už jen z prostého faktu, že mnoho starších zařízení je s dnešními online programy nekompatibilních. Nechci být zvěstovatelem špatných zpráv, ale české školství musí být připraveno na možnost podobných uzávěr v budoucnosti.

České školství potřebuje systematické řešení. Vedle zajištění srovnatelného technického vybavení na všech úrovních a typech škol existují i další formy podpory. Digitální edice učebnic a pracovních předmětů pro všechny předměty na základních a střeních školách přinesou jednotný a dostupný standard i v případě, že bude běžná forma výuky nemožná a tyto materiály bude možné opatřit i ve fyzické podobě. Bude nutné, navzdory současné politice vlády, posílit počty asistentů a speciálních pedagogů, kteří pomohou srovnat znalostní deficit žáků ze znevýhodněného prostředí. Ve vyloučených lokalitách nedokončí základní docházku až pětina žáků.

Mezinárodní šetření PISA přináší výsledky, které nejsou tolik překvapivé, ale ukazuje holou a tvrdou pravdu, podle které se budeme muset zařídit. Že se úroveň znalostí po dlouhodobém zavření škol zhorší, to se čekalo. Potvrdily se i námitky, že části žáků online způsob výuky nevyhovuje a pro část žáků je vyloženě nedostupná. Dokazuje to například výrok slovenského soudu z minulého měsíce, který přiřkl odškodné za diskriminaci dívce, protože neměla přístup k internetu a digitálním technologiím.

Stát bude muset počítat s tím, že i standardní část výuky bude muset být sdílená na internetu a že školy budou schopné poskytnout části žáků alespoň základní vybavení pro to, aby se mohli alternativní formy výuky účastnit. Dobrý ministr školství by měl umět takový projekt připravit a vyjednat pro něj patřičné podmínky.