Diskutovali jsme s vámi na fóru Meltingpot 2019

  Tento rok se Masarykova demokratická akademie stala jedním z partnerů Meltingpotu, diskuzního festivalu konaného během Colours of Ostrava 2019. Na Global stage jsme s našimi hosty diskutovali o Afghánistánu, konci liberalismu, oligarchii v dnešním světě nebo o změně klimatu a Česku v exekuci. Ze zahraničních hostů naše pozvání přijali francouzský filozof a spisovatel Alain de Benoist, americký politolog a specialista na chování oligarchií Jeffrey Winters nebo polský novinář a spisovatel Wojciech Jagielski, z domácích pak sociologové Ondřej Lánský a Daniel Prokop, novinářka Saša Uhlová nebo ředitelka Zeleného kruhu a enviromentalistka Júlia Sokolovičová. Moderace se ujali předseda MDA Lubomír Zaorálek, předseda Vědecké rady MDA Petr Drulák, 1. místopředseda MDA Lukáš Jelínek, vědecká pracovnice Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR, Kateřina Smejkalová a ředitelka Hnutí DUHA Anna Kárníková.   V Týdeníku Echo si můžete přečíst rozhovor s Alainem de Benoistem. Jeffrey Winters poskytl rozhovor webu Forbes.cz.   Fotografie z akce si můžete prohlédnout níže.    

Prof. Kindlmann: Příroda místo peněz. Zpráva OSN o biodiverzitě a její důsledky pro ČR

Vody debaty o klimatické změně rozčeřila na začátku května Zpráva mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) o stavu globální populace rostlin a živočichů. Ze zprávy krom dalších zjištění vyplývá, že pokud lidé výrazně nezmění způsob života, budeme čelit 6. velkému vymírání, které bude osudné až milionu živočišných a rostlinných druhů. Pozvali jsme proto prof. Pavla Kindlmanna z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, který je jedním ze dvou českých spoluautorů zprávy, aby nám ji představil, shrnul, jak taková zpráva vzniká a aby nám řekl o důsledcích, které má pro Českou republiku. S čím se u nás potýkáme za problémy, pokud jde o biodiverzitu? Co bychom měli dělat? Prezentaci z přednášky si můžete prohlédnout zde.   Níže si můžete pustit audio i video záznam přednášky a prohlédnout si fotografie z akce:        

Prague Social Europe Conference 2019: Social Cohesion in Digital Times

  Praha již  potřetí hostila mezinárodní konferenci na vysoké úrovni o sociální Evropě, tentokrát s tématem Sociální soudržnost v době digitalizace. Prague Social Europe Conference je synonymem prostoru pro diskuzi o cestách k posílení evropské integrace v sociální oblasti. Tento rok se konala 28. 2. – 1. 3. 2019 v Černínském paláci. Zaměřila se na kroky nezbytné k hladkému zvládnutí probíhajícího procesu digitalizace v programové i praktické rovině. Digitalizace zásadně proměňuje trh práce a vyžaduje modernizaci vzdělávacích a sociálních systémů. Implementace Evropského pilíře sociálních práv vyžaduje ucelený přístup, který sjednotí národní a evropské legislativy a přinese sociální práva a ochranu lidem v atypických a nových formách zaměstnání. Předmětem debaty bylo také zajištění finančních zdrojů Evropské unie a národních států, které umožní prosazení účinné sociální politiky v celé Evropě. Hosty konference byli mj. László Andor, seniorní spolupracovník FEPS a bývalý evropský komisař, Sacha Garben, profesorka evropského práva na College of Europe, Björn Hacker z Univerzity pro Hospodářství a Techniku Berlín, rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová nebo viceprezident FEPS Uwe Optenhögel a předseda ČMKOS Josef Středula. For the third time already, Prague has hosted a high-level international conference on social Europe, this time focused on Social cohesion in digital times. Prague Social Europe Conference is a unique platform for the debates on strengthening the European integration Více

Klimatická stávka: Mileniálové se hlásí o slovo aneb Hledání dokonalého občana

Mahenova knihovna v Brně hostila v úterý 11. června 2019 panelovou diskuzi napříč generacemi občanských aktivistek. V panelu čtyř žen zasedla Monika Šatavová, spoluzakladatelka spolku Pražské matky účastnící se již protestů roku 1989, Anna Kárníková, která se dlouhodobě angažuje v občanském sektoru a působí v Hnutí DUHA a studentky Lucie Smolková a Vanda Patočková z hnutí Fridays for Future. Tématem diskusního panelu byla reflexe studentské klimatické stávky, která proběhla i v řadě českých a moravských měst, včetně Brna. Mezi hlavní témata diskuse patřila jednak formulace konkrétních požadavků stávkujících studentů a jednak kritická reflexe jejich akce ve veřejném prostoru. Panelistky se například vyjadřovaly ke kritice Fridays for Future a osobě zakladatelky hnutí Grety Thunbergové. Řada kritiků ze všech částí politického spektra například vyčítá Thunbergové a Fridays for Future příliš radikální až téměř apokalyptický slovník nebo dokonce tendence k vytváření kultu osobnosti. Panel se naopak shodl na tom, že umírněný a věcný slovník nedokázal za několik dekád diskusí prosadit taková opatření, která by vedla k efektivnímu snižování emisí skleníkových plynů. Jak upozornila Monika Šatavová, věcná argumentace snažící se například prosadit redukci množství osobních automobilů v Praze nebyla úspěšná. Naléhavost slovníku stávkujících studentů je tedy spíše střízlivou Více

Robert Skidelsky: Umělá inteligence jako nová cesta do nevolnictví?

Debatu s lordem Robertem Skidelskym “Umělá inteligence jako nová cesta do nevolnictví?” jsme spolupořádali v pondělí 3. června 2019 v prostoru galerie DOX. Spolu s Robertem Skidelskym zasedl do panelu prof. Michal Pěchouček, ředitel AI Center na ČVUT v Praze. Diskuzi moderoval Ludger Hagedorn, filozof a výzkumník při Institutu humanitních věd (IWM) ve Vídni. Akci jsme spolupořádali s galerií DOX a Institutem humanitních věd (IWM) ve Vídni. Debatu o tom, co ve věku strojů znamená vést dobrý život, si můžete pustit na videu a prohlédnout na fotografiích níže.        

Umělá inteligence: Výzva a příležitost pro ČR

Na jaře 2019 jsme pořádali sérii seminářů Umělá inteligence – výzva a příležitost pro ČR. Připojili jsme se tak do probíhající žhavé debaty o rozvoji a dopadu umělé inteligence, která patří do našeho každodenního života a zároveň je jednou z nejstrategičtějších technologií 21. století. Našimi hosty byli odborníci a odbornice, kteří mluvili o umělé inteligenci především v kontextu ČR – potenciálu pro její vývoj a zavádění, socioekonomické dopady a s ní spojené právní a etické otázky. Níže si můžete poslechnout záznamy přednášek a prohlédnout si prezentace. Potenciál pro vývoj a zavádění AI v ČR (Ing. Luboš Král, Ph.D. – FEL ČVUT) Prezentace naleznete zde a zde. Videa k prezentaci naleznete zde.   Socioekonomické dopady AI (Mgr. Martin Faťun, Ing. Michal Pazour, Ph.D. – Technologické centrum AV ČR, Kateřina Smejkalová, M.A. – Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR) Prezentaci naleznete zde.   Právní a etické otázky spojené s AI (Mgr. Alžběta Krausová, LL.M. – Ústav státu a práva AV ČR) Prezentaci naleznete zde.   Závěrečný kulatý stůl        

Ivan Krastev: Evropa po volbách do Evropského parlamentu

V pondělí 27. 5. 2019 jsme ve spolupráci s Institut für die Wissenschaft vom Menschen ve Vídni pořádali debatu s Ivanem Krastevem o Evropě po volbách do Evropského parlamentu. Debatu moderoval poslanec PČR a předseda MDA Lubomír Zaorálek. Záštitu nad ní převzal místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Tomáš Hanzel. Zprávu z debaty si můžete přečíst na Deník Referendum. Níže si můžete pustit video a audiozáznam z debaty a prohlédnout si fotografie.  

Mnichovo Hradiště: Průmyslové zóny, velké rozvojové projekty a jejich nároky na území

Masarykova demokratická akademie uspořádala v úterý 2. dubna 2019 v mnichovohradišťském Volnočasovém centru další veřejnou přednášku. Na lednové povídání Karla Maiera o konceptu udržitelných měst tentokrát navázala urbanistka a specialistka na územní plánování Veronika Šindlerová, která přítomné seznámila s problematikou velkých rozvojových záměrů a jejich vlivu na území. Veronika Šindlerová, působící na Fakultě architektury ČVÚT v Praze a Fakultě životního prostředí ČZU v Praze, se dlouhodobě zabývá vyhodnocováním dopadů velkých rozvojových záměrů na území, a to z pohledu dopravy, obslužnosti území, napojení na sítě technické infrastruktury, zaměstnanosti a také krajiny a vztahu k okolnímu osídlení. V roce 2018 zpracovala pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR „Metodiku vyhodnocení územních nároků velkých průmyslových zón“, kterou v rámci přednášky detailněji představila.   Přednáška zdůraznila nutnost porovnávat nároky rozvojového záměru na území ve vztahu k současnému stavu a podmínkám. Na základě tohoto porovnání je třeba definovat řešení těchto nároků, a to zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, technického vybavení a krajiny a osídlení. Výše zmíněná metodika je v tomto ohledu jedinečným a velmi cenným nástrojem. Vzhledem k současnému dění v Mnichově Hradišti, kde se plánuje výstavba logistického areálu, bylo téma přednášky vysoce aktuální a vyvolalo zájem řady lidí. Přítomní tak zaplnili celý sál.   

Call to Europe: Jak znovu scelit Evropu?

Ve čtvrtek 14. února 2019 jsme v posluchárně Václava Havla na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pořádali mezinárodní diskusi Konvergence v EU: Jak znovu scelit Evropu?. Akce se konala v rámci série celoevropských diskusí Call to Europe.   Odpověď na řešení nerovností v rámci Evropské unie hledali: László Andor, vedoucí katedry ekonomické politiky na Korvínově univerzitě v Budapešti a bývalý eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění Viktória Nagy, prezidentka mládežnického výboru Evropské odborové konfederace Conny Reuter, generální tajemník Solidar Debatu moderovala Anna Kárníková, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku. Akci jsme spolupořádali se zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice, Nadací pro evropská progresivní studia (FEPS) a Jean-Jaurès Fondation.   Zprávu z debaty si můžete přečíst na webu Deníku Referendum. Tamtéž vyšel rozhovor s Conny Reuterem, hostem akce. Záznam diskuse v originálním jazyce si můžete poslechnout na našem Mixcloudu.

Karel Maier: Udržitelná města

Masarykova demokratická akademie pořádala 22. ledna 2019 první akci v Mnichově Hradišti. Jednalo se o přednášku architekta Karla Maiera, který působí jako podagog a vědec na Fakultě architektury ČVUT v Praze a také na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Věnuje se urbanismu a plánování měst, což se promítlo i do obsahu přednášky, v níž představil trendy urbanismu, ale i pojem udržitelnosti nebo města krátkých vzdáleností. V rámci večera byl představen i studentský návrh územního plánu Mnichova Hradiště. Prostor Volnočasového centra MH v Mnichově Hradišti byl plně naplněn. Po přednášce se strhla ještě dlouhá debata. Fotky z akce i celý její záznam si můžete prohlédnout níže.    

Potřebujete porADIT?

Hledat

Poslední příspěvky

Eichler: Západ je, kdy...

Pravice ve volbách slibovala cestu na Západ, ve skutečnosti je pro ni ale cíl představa lepšího života domácí pravice z poloviny 90. let, píše Patrik Eichler pro Právo. Je tu proto prostor popsat Západ jinak, třeba jako svět, kde stát člověku pomáhá.

Zobrazit článek
Eichler: Zasloužíme si...

Patrik Eichler v komentáři o protestech poukazujících na hrozící ekologický a sociální kolaps upozorňuje, že je zásadní, zda jsou výzvy protestů směřované k politice nebo k obcházení politiky. Poukazuje přitom na nebezpečí příliš slabé politiky.

Zobrazit článek
Eichler: Občané jsme v...

Pražský inspektorát práce potvrdil zaměstnávání formou švarcsystému ve firmě Rohlík. Patrik Eichler upozorňuje, že je důležité, jak se s podobnými případy vypořádáme. Nutná je podle něj veřejná debata o zaměstnancích. Sytémová podpora v ní ale musí vžfy náležet slabší straně.

Zobrazit článek
Špidla: Polemika s ...

Ředitel MDA Vladimír Špidla glosuje novou knihu Petra Jantače Polemika s euroskeptikem. Kniha je podle něj důležitá jak formou, tak tématy. O to více, že válkou na Ukrajině se světový řád, jak jsme jej znali, změnil.

Zobrazit článek