24

Duben

0

Mnichovo Hradiště: Průmyslové zóny, velké rozvojové projekty a jejich nároky na území

Masarykova demokratická akademie

Masarykova demokratická akademie uspořádala v úterý 2. dubna 2019 v mnichovohradišťském Volnočasovém centru další veřejnou přednášku. Na lednové povídání Karla Maiera o konceptu udržitelných měst tentokrát navázala urbanistka a specialistka na územní plánování Veronika Šindlerová, která přítomné seznámila s problematikou velkých rozvojových záměrů a jejich vlivu na území.

Veronika Šindlerová, působící na Fakultě architektury ČVÚT v Praze a Fakultě životního prostředí ČZU v Praze, se dlouhodobě zabývá vyhodnocováním dopadů velkých rozvojových záměrů na území, a to z pohledu dopravy, obslužnosti území, napojení na sítě technické infrastruktury, zaměstnanosti a také krajiny a vztahu k okolnímu osídlení. V roce 2018 zpracovala pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR „Metodiku vyhodnocení územních nároků velkých průmyslových zón“, kterou v rámci přednášky detailněji představila.  

Přednáška zdůraznila nutnost porovnávat nároky rozvojového záměru na území ve vztahu k současnému stavu a podmínkám. Na základě tohoto porovnání je třeba definovat řešení těchto nároků, a to zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, technického vybavení a krajiny a osídlení. Výše zmíněná metodika je v tomto ohledu jedinečným a velmi cenným nástrojem.

Vzhledem k současnému dění v Mnichově Hradišti, kde se plánuje výstavba logistického areálu, bylo téma přednášky vysoce aktuální a vyvolalo zájem řady lidí. Přítomní tak zaplnili celý sál.