Prof. Kindlmann: Příroda místo peněz. Zpráva OSN o biodiverzitě a její důsledky pro ČR

Vody debaty o klimatické změně rozčeřila na začátku května Zpráva mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) o stavu globální populace rostlin a živočichů. Ze zprávy krom dalších zjištění vyplývá, že pokud lidé výrazně nezmění způsob života, budeme čelit 6. velkému vymírání, které bude osudné až milionu živočišných a rostlinných druhů. Pozvali jsme proto prof. Pavla Kindlmanna z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, který je jedním ze dvou českých spoluautorů zprávy, aby nám ji představil, shrnul, jak taková zpráva vzniká a aby nám řekl o důsledcích, které má pro Českou republiku. S čím se u nás potýkáme za problémy, pokud jde o biodiverzitu? Co bychom měli dělat? Prezentaci z přednášky si můžete prohlédnout zde.   Níže si můžete pustit audio i video záznam přednášky a prohlédnout si fotografie z akce:        

Prague Social Europe Conference 2019: Social Cohesion in Digital Times

  Praha již  potřetí hostila mezinárodní konferenci na vysoké úrovni o sociální Evropě, tentokrát s tématem Sociální soudržnost v době digitalizace. Prague Social Europe Conference je synonymem prostoru pro diskuzi o cestách k posílení evropské integrace v sociální oblasti. Tento rok se konala 28. 2. – 1. 3. 2019 v Černínském paláci. Zaměřila se na kroky nezbytné k hladkému zvládnutí probíhajícího procesu digitalizace v programové i praktické rovině. Digitalizace zásadně proměňuje trh práce a vyžaduje modernizaci vzdělávacích a sociálních systémů. Implementace Evropského pilíře sociálních práv vyžaduje ucelený přístup, který sjednotí národní a evropské legislativy a přinese sociální práva a ochranu lidem v atypických a nových formách zaměstnání. Předmětem debaty bylo také zajištění finančních zdrojů Evropské unie a národních států, které umožní prosazení účinné sociální politiky v celé Evropě. Hosty konference byli mj. László Andor, seniorní spolupracovník FEPS a bývalý evropský komisař, Sacha Garben, profesorka evropského práva na College of Europe, Björn Hacker z Univerzity pro Hospodářství a Techniku Berlín, rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová nebo viceprezident FEPS Uwe Optenhögel a předseda ČMKOS Josef Středula. For the third time already, Prague has hosted a high-level international conference on social Europe, this time focused on Social cohesion in digital times. Prague Social Europe Conference is a unique platform for the debates on strengthening the European integration Více

Klimatická stávka: Mileniálové se hlásí o slovo aneb Hledání dokonalého občana

Mahenova knihovna v Brně hostila v úterý 11. června 2019 panelovou diskuzi napříč generacemi občanských aktivistek. V panelu čtyř žen zasedla Monika Šatavová, spoluzakladatelka spolku Pražské matky účastnící se již protestů roku 1989, Anna Kárníková, která se dlouhodobě angažuje v občanském sektoru a působí v Hnutí DUHA a studentky Lucie Smolková a Vanda Patočková z hnutí Fridays for Future. Tématem diskusního panelu byla reflexe studentské klimatické stávky, která proběhla i v řadě českých a moravských měst, včetně Brna. Mezi hlavní témata diskuse patřila jednak formulace konkrétních požadavků stávkujících studentů a jednak kritická reflexe jejich akce ve veřejném prostoru. Panelistky se například vyjadřovaly ke kritice Fridays for Future a osobě zakladatelky hnutí Grety Thunbergové. Řada kritiků ze všech částí politického spektra například vyčítá Thunbergové a Fridays for Future příliš radikální až téměř apokalyptický slovník nebo dokonce tendence k vytváření kultu osobnosti. Panel se naopak shodl na tom, že umírněný a věcný slovník nedokázal za několik dekád diskusí prosadit taková opatření, která by vedla k efektivnímu snižování emisí skleníkových plynů. Jak upozornila Monika Šatavová, věcná argumentace snažící se například prosadit redukci množství osobních automobilů v Praze nebyla úspěšná. Naléhavost slovníku stávkujících studentů je tedy spíše střízlivou Více

Robert Skidelsky: Umělá inteligence jako nová cesta do nevolnictví?

Debatu s lordem Robertem Skidelskym „Umělá inteligence jako nová cesta do nevolnictví?“ jsme spolupořádali v pondělí 3. června 2019 v prostoru galerie DOX. Spolu s Robertem Skidelskym zasedl do panelu prof. Michal Pěchouček, ředitel AI Center na ČVUT v Praze. Diskuzi moderoval Ludger Hagedorn, filozof a výzkumník při Institutu humanitních věd (IWM) ve Vídni. Akci jsme spolupořádali s galerií DOX a Institutem humanitních věd (IWM) ve Vídni. Debatu o tom, co ve věku strojů znamená vést dobrý život, si můžete pustit na videu a prohlédnout na fotografiích níže.        

Umělá inteligence: Výzva a příležitost pro ČR

Na jaře 2019 jsme pořádali sérii seminářů Umělá inteligence – výzva a příležitost pro ČR. Připojili jsme se tak do probíhající žhavé debaty o rozvoji a dopadu umělé inteligence, která patří do našeho každodenního života a zároveň je jednou z nejstrategičtějších technologií 21. století. Našimi hosty byli odborníci a odbornice, kteří mluvili o umělé inteligenci především v kontextu ČR – potenciálu pro její vývoj a zavádění, socioekonomické dopady a s ní spojené právní a etické otázky. Níže si můžete poslechnout záznamy přednášek a prohlédnout si prezentace. Potenciál pro vývoj a zavádění AI v ČR (Ing. Luboš Král, Ph.D. – FEL ČVUT) Prezentace naleznete zde a zde. Videa k prezentaci naleznete zde.   Socioekonomické dopady AI (Mgr. Martin Faťun, Ing. Michal Pazour, Ph.D. – Technologické centrum AV ČR, Kateřina Smejkalová, M.A. – Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR) Prezentaci naleznete zde.   Právní a etické otázky spojené s AI (Mgr. Alžběta Krausová, LL.M. – Ústav státu a práva AV ČR) Prezentaci naleznete zde.   Závěrečný kulatý stůl        

Ivan Krastev: Evropa po volbách do Evropského parlamentu

V pondělí 27. 5. 2019 jsme ve spolupráci s Institut für die Wissenschaft vom Menschen ve Vídni pořádali debatu s Ivanem Krastevem o Evropě po volbách do Evropského parlamentu. Debatu moderoval poslanec PČR a předseda MDA Lubomír Zaorálek. Záštitu nad ní převzal místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Tomáš Hanzel. Zprávu z debaty si můžete přečíst na Deník Referendum. Níže si můžete pustit video a audiozáznam z debaty a prohlédnout si fotografie.  

Mnichovo Hradiště: Průmyslové zóny, velké rozvojové projekty a jejich nároky na území

Masarykova demokratická akademie uspořádala v úterý 2. dubna 2019 v mnichovohradišťském Volnočasovém centru další veřejnou přednášku. Na lednové povídání Karla Maiera o konceptu udržitelných měst tentokrát navázala urbanistka a specialistka na územní plánování Veronika Šindlerová, která přítomné seznámila s problematikou velkých rozvojových záměrů a jejich vlivu na území. Veronika Šindlerová, působící na Fakultě architektury ČVÚT v Praze a Fakultě životního prostředí ČZU v Praze, se dlouhodobě zabývá vyhodnocováním dopadů velkých rozvojových záměrů na území, a to z pohledu dopravy, obslužnosti území, napojení na sítě technické infrastruktury, zaměstnanosti a také krajiny a vztahu k okolnímu osídlení. V roce 2018 zpracovala pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR „Metodiku vyhodnocení územních nároků velkých průmyslových zón“, kterou v rámci přednášky detailněji představila.   Přednáška zdůraznila nutnost porovnávat nároky rozvojového záměru na území ve vztahu k současnému stavu a podmínkám. Na základě tohoto porovnání je třeba definovat řešení těchto nároků, a to zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, technického vybavení a krajiny a osídlení. Výše zmíněná metodika je v tomto ohledu jedinečným a velmi cenným nástrojem. Vzhledem k současnému dění v Mnichově Hradišti, kde se plánuje výstavba logistického areálu, bylo téma přednášky vysoce aktuální a vyvolalo zájem řady lidí. Přítomní tak zaplnili celý sál.   

Call to Europe: Jak znovu scelit Evropu?

Ve čtvrtek 14. února 2019 jsme v posluchárně Václava Havla na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pořádali mezinárodní diskusi Konvergence v EU: Jak znovu scelit Evropu?. Akce se konala v rámci série celoevropských diskusí Call to Europe.   Odpověď na řešení nerovností v rámci Evropské unie hledali: László Andor, vedoucí katedry ekonomické politiky na Korvínově univerzitě v Budapešti a bývalý eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění Viktória Nagy, prezidentka mládežnického výboru Evropské odborové konfederace Conny Reuter, generální tajemník Solidar Debatu moderovala Anna Kárníková, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku. Akci jsme spolupořádali se zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice, Nadací pro evropská progresivní studia (FEPS) a Jean-Jaurès Fondation.   Zprávu z debaty si můžete přečíst na webu Deníku Referendum. Tamtéž vyšel rozhovor s Conny Reuterem, hostem akce. Záznam diskuse v originálním jazyce si můžete poslechnout na našem Mixcloudu.

Karel Maier: Udržitelná města

Masarykova demokratická akademie pořádala 22. ledna 2019 první akci v Mnichově Hradišti. Jednalo se o přednášku architekta Karla Maiera, který působí jako podagog a vědec na Fakultě architektury ČVUT v Praze a také na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Věnuje se urbanismu a plánování měst, což se promítlo i do obsahu přednášky, v níž představil trendy urbanismu, ale i pojem udržitelnosti nebo města krátkých vzdáleností. V rámci večera byl představen i studentský návrh územního plánu Mnichova Hradiště. Prostor Volnočasového centra MH v Mnichově Hradišti byl plně naplněn. Po přednášce se strhla ještě dlouhá debata. Fotky z akce i celý její záznam si můžete prohlédnout níže.    

Videa ke 140. výročí sociální demokracie v českých zemích

Spolu s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR, jsme vytvořili sérii videí ke 140. výročí sociální demokracie v českých zemích. Aktuální představitelé a představitelky sociální demokracie se v nich vyjadřují k textům spjatým s historií strany. Komentují také jejich odkaz pro dnešní společnost. Jako úvodní příspěvek celého projektu jsme zveřejnili zdravici předsedy exilové ČSSD Karla Hrubého, kterou jsme natočili pro slavnostní konferenci konanou také ke 140. výročí ČSSD. Všechna videa si můžete prohlédnout níže nebo na našem youtube kanálu.                

Potřebujete porADIT?

Hledat

Poslední příspěvky

Jelínek: Zeman je v&nbs...

Zástupce ředitele MDA Lukáš Jelínek byl hostem zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12, který se věnoval vztahu prezidenta Miloše Zemana a ČSSD.

Zobrazit článek
Eichler: Speciál ČRo P...

ČRo Plus připravil speciální vysílání k aktuální situaci ohledně výměny ministra kultury. Hostem byl i Patrik Eichler, zástupce ředitele MDA.

Zobrazit článek
Eichler: Babiš se teď ...

Zástupce ředitele MDA Patrik Eichler byl hostem DVTV v souvislosti s jednáním předsednictva ČSSD o situaci na ministerstvu kultury a vztahu k současné vládě.

Zobrazit článek
Práci pro platformy lze...

Deník Referendum přinesl rozhovor se statistikem Neilem Spencerem, který se podílel na ojedinělém výzkumu o práci na digitálních platformách, na kterém jsme se podíleli. Rozhovor vznikl na představení výsledků výzkumu pro Českou republiku.

Zobrazit článek
Ochrana osobních údajů