17. listopad

Jelínek: Neslavit, netruchlit, neválčit

17. listopad
Jelínek
sametová revoluce
Lukáš Jelínek bude 17. listopad hájit do roztrhání těla, neboť byl nakročením k normálnosti. Stejně vehementně ale odmítá dojaté slavení. Přesto není na místě ani ronit slzy. Buďme vděční těm osobnostem, jež to všechno dovedou skloubit.
Více