01

Leden

0

Špidla: Rozpad Československa nebyl neodvratný

Masarykova demokratická akademie

Člen představenstva MDA Vladimír Špidla byl v pátek 30. prosince 2022 hostem pořadu Pro a Proti na Českém rozhlase. 30 let po rozpadu Československa  společně s Janem Kalvodou polemizoval nad jeho údajnou neodvratností.

„Referendum byla příležitost znovu založit Československo na novém základě a stačilo by, aby se rozvíjelo dobře dál,“ uvádí Vladimír Špidla, který byl v době dělení federace člen předsednictva ČSSD.

„Československo bylo založeno na chybné a falešné představě československého národa,“ uznává Špidla. „Takže do jádra státu bylo založeno mnoho problémů, které ho byly schopny rozložit, ale v případě referenda bychom byli tehdy schopni Československo znovuzaložit jako vyjádření vůle obou národů.“

O tehdejší krizi federace Špidla nepochybuje. „Ale do ústavních krizí se státy dostávají periodicky a je to věc, která je součástí historie každého státu. Myslím, že politické reprezentace nevěnovaly dostatečné úsilí tomu, aby tuto krizi překonaly, to byl ten problém.“

Na jednání v únoru 1992 dospěla obě předsednictva Národních rad k dohodě, že bude uzavřena státní smlouva s tím, že obě rady podají Federálnímu shromáždění společný návrh ústavního zákona o nové federální ústavě. Při jednání Slovenské národní rady ale tento návrh neprošel o jeden hlas. To Špidla pokládá za zvláště nepřijatelné. „Jestliže o rozdělení federace rozhodl jeden jediný hlas, tak to se mi zdá na tak velkou historickou změnu příliš malá většina.“

Kdyby se rozhodlo jít cestou referenda, vznikla by nová dynamika. „Ta by šla mimo základní reprezentace a zavázala by je, aby se jí řídily. Proto říkám, že rozpad republiky nebyl zcela neodvratný, existovaly jiné možnosti, ale nebyly využity,“ hodnotí tři dekády staré dění Vladimír Špidla.

Celý záznam pořadu se článkem najdete na plus.rozhlas.cz.