Představení knihy a diskuze

Socialismus s lidskou tváří: Probuzení v Československu v roce 1968 v historickém kontextu

Akce již proběhla 05. 09. 2023 v 18:00

Jaký je mezinárodní význam pražského jara? Srdečně vás zveme na představení nové knihy Socialismus s lidskou tváří: Probuzení v Československu v roce 1968 v historickém kontextu spojenou s debatou o Pražském jaru.

Knihu představí jeden z editorů, Gert Weisskirchen, pozvání do debaty přijali chartistka a bývalá ombudsmanka Anna Šabatová a novinář Jakub Patočka.

Akce se bude konat v úterý 5. září 2023 od 18 hodin v prostorách Goethe-Institutu v Praze (Masarykovo nábřeží 32). Představení s následnou debatou budou tlumočeny do němčiny a do češtiny.

Hnutí pražského jara znamenalo etapu probuzení, naděje a snahy o “socialismus s lidskou tváří”. Političtí představitelé a společnost v Československu usilovali o nastolení reformovaného socialismu založeného na větších občanských a politických svobodách. Reformní snahy vzbuzovaly naděje nejen v Československu, ale i v mezinárodním společenství v době tzv. hnutí ’68. Naděje, které byly násilně utlumeny invazí vojsk Varšavské smlouvy. Dění v Československu v roce 1968 od té doby znamená přelom v evropských dějinách, ačkoliv jeho dopad za hranice Československa je rozebírán jen zřídka.

Právě mezinárodnímu významu reformních snah Pražského jara se věnuje nová německojazyčná kniha Socialismus s lidskou tváří – Probuzení v Československu v roce 1968 v historickém kontextu (Sozialismus mit menschlichem Antlitz – Der Aufbruch in der Tschechoslowakei 1986 in seinem historischen Umfeld) sestavená editory Gertem Weisskirchenem a Peterem Brandtem vydaná v září 2022.

Spolu s Gertem Weisskirchenem a s dalšími hosty se podíváme na rok 1968 v Československu a v Evropě a budeme se blíže ptát po nadějích, důsledcích a významech – tehdy i dnes.

 

Program

Představení knihy:

Gert Weisskirchen

Diskuze o knize a Pražském jaru:

Jakub Patočka, novinář

Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka České republiky

Gert Weisskirchen, spisovatel, bývalý poslanec německého Spolkového sněmu

Moderuje: Lucie Römer, novinářka

 

Prosíme, potvrďte svoji účast na tomto odkaze.

Na debatu zvou české zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung, Masarykova demokratická akademie a Goethe-Institut v Praze.

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ