Letní škola urbanismu 2023

Akce již proběhla 01. 09. 2023 v 13:00

Chcete poznat největší město Středočeského kraje, zajímáte se o historický vývoj moderního města, či si jen chcete užít kombinaci vzdělávacího a společenského programu? Pro všechny tyto možnosti vám na samý konec léta nabízíme Letní školu urbanismu 2023.

S poučenými průvodci vystoupáte na vrchol rozdělovských věžáků a dozvíte se o historii městského plánování socialistických sídlišť. Při procházkách městem lépe porozumíte roli umění ve veřejném prostoru, poznáte významné dělnické památky města a uvidíte, jak se historické momenty a rozhodnutí podepsaly na proměnách městských čtvrtí. V rámci přednášek, debat a workshopů se pak dozvíte více o plánování moderního města pro 21. století.

Akce se koná od pátku 1. do neděle 3. září 2023 v kladenském Dělnickém domě (nám. Svobody 1460, 272 01 Kladno).

Registrační formulář naleznete na: https://bit.ly/urbanismus_kladno

 

Program:

PÁTEK 1. 9.
13.00 Registrace
13.45 Zahájení
14.00 O zdravých městech, obcích a regionech v Česku – Debata s Petrem Švecem, ředitelem
Národní sítě zdravých měst
16.00 Historická procházka dělnickým Kladnem s Martinem Jelínkem (FF UK)
18.00 Chceme lepší životní prostředí ve městech? – Spolek Arnika
20.00 Večeře a volný program

SOBOTA 2. 9.
9.00 Snídaně
9.30 Umění ve veřejném prostoru – Interaktivní přednáška s akademickým sochařem Zdeňkem
Maninou
11.30 Exkurze do rozdělovských věžáků a následná urbanistická procházka napříč kladenskými
sídlišti s Alexandrem Němcem
14.00 Oběd
14.30 Pokračování urbanistické procházky napříč kladenskými sídlišti
16.00 Mozaika Endemity – Role participativních rozpočtů při utváření veřejného prostoru – Jana
Vlčková, autorka projektu
16.30 Zakončení urbanistické procházky napříč kladenskými sídlišti
17.30 Udržitelný rozvoj měst a územní plánování – Veronika Šindlerová (FA ČVUT)
19.30 Večeře a volný program

NEDĚLE 3. 9.
9.00 Snídaně
9.30 Pocitová mapa města – Workshop s Alžbětou Kálalovou (MDA)
11.00 Debata – Bydlení jako otázka pro mladé
13.00 Zakončení

 

Akci pořádáme se studentským spolkem Centrum politických studií a za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ