12

Květen

0

Ostrá: Vláda zvolila cestu neoliberálních mýtů

Masarykova demokratická akademie

Fialův kabinet představil konsolidační balíček, který dokazuje to, čeho se sociální demokracie obávala. Vláda zvolila cestu neoliberálních mýtů a ideologií namísto empirii prověřených řešení, která jsou ohleduplná k nízkopříjmovým a střední třídě. Když sociální demokracie varovala před zrušením superhrubé mzdy a velikostí sekyry, kterou pro státní rozpočet tento krok bude znamenat, Stanjura a celá ODS s lehkým svědomím hlasovali pro.

„Řádný hospodář“ si v ten moment pod sebou podřezával větev, aby poté mohl viníky špatné kondice veřejných financí hledat jinde. Sociální demokraté si navíc dovolili před sněmovními volbami hovořit o nutnosti daňové reformy, například majetkových daní či progrese u daní z příjmů.

Tehdy Stanjura označil tento krok za nebezpečný. Těší mne, že dal na daty podložený úsudek sociálních demokratů. Důležitý je nicméně konečný výsledek: předvolební sliby byly porušeny. Realita a chybná rozhodnutí ODS a její koaliční partnery dohnali. Snad nejvíce se neoliberální pohled na společnost projevil v důchodové reformě.

Je to o to paradoxnější, když si uvědomíme, že nad ní gesčně bdí Marian „jsem sociální svědomí vlády“ Jurečka. Lidovecká důchodová reforma je velkým zklamáním. Generaci dnešních čtyřicátníků a mladších ročníků nabízí vidinu nízkých důchodů, které jim nezajistí důstojný život. A o důstojnost a respekt k lidem by mělo jít přeci sociálně uvědomělé straně nejvíce.

Začněme u těch nejvíce bolestivých opatření (bolestivá samozřejmě opět pouze pro nízkopříjmové a střední třídu). Plánované snížení náhradového poměru znamená, že průběžný důchodový systém ztratí svoji sociální funkci. Z důchodu nevyžijete. Máte ale skvělou možnost investovat do důchodového připojištění v soukromých systémech.

Co naplat, že nízkopříjmoví a nyní už i střední třída si to mohou stěží dovolit. Co naplat, že se v poslední dekádě vklady v takových fondech reálně znehodnotily o více než 20 procent. Přesto Jurečkova důchodová reforma povede k tomu, že životní úroveň lidí, kteří poctivě pracují, bude záviset na burzovních spekulacích. To je naprosto nepřijatelné. Stejně jako nová pravidla valorizací. Snížení podílu růstu reálné mzdy na jednu třetinu bude znamenat v několika letech rychlé zvýšení míry chudoby u důchodců až na více než dvacet procent.

Obdobně nepřijatelné je za současné situace zvyšovat věk odchodu do penze. Nově se bude věk do důchodu automaticky měnit na základě doby dožití, přičemž data bude každý rok aktualizovat ČSÚ. Zastánci této změny argumentují tím, že lidé se dožívají vyššího věku. A mají pravdu. Ale dnes známe i další ukazatel, který je ve vztahu k nastavení důchodového systému odpovědnější. Je jím délka dožití ve zdraví. Ta se pohybuje na 62 letech a dlouhodobě stagnuje.

Zhoršení dostupnosti zdravotní péče zejména v periferiích a na venkově, cenově nedostupné zdravé potraviny, znečištěné životní prostředí, stres — vše má vliv na kvalitu našich životů a zdraví. A vše vláda s grácií sobě vlastní přehlíží.

Fér je ale nicméně pojmenovat v podstatě pozitivní změny plánované důchodové reformy. Například dobrovolný společný vyměřovací základ manželů, zvýšení odvodů OSVČ (konkrétní podoba ale téměř vůbec nezatíží vysokopříjmové živnostníky) nebo zkrácení doby pojištění na pětadvacet let či fiktivní vyměřovací základ pro ty, kteří pečují o dítě. Poslední dva body jsou převzaty z návrhu důchodové reformy ČSSD a Jany Maláčové.

Celkově je přístup ministra Jurečky a celé vlády zklamáním. Ve vlastním programovém prohlášení se zavázali navázat na návrh důchodové reformy sociální demokracie a odborníků z důchodové komise. Od svého vlastního závazku vláda upustila. Stejně jako od ochrany průběžného pilíře a od garance důstojných důchodů. Výsledkem bude větší nejistota, chudoba a nespravedlnost.

A to jen proto, že Fialova vláda nesebrala odvahu a nezavedla moderní daňový systém po vzoru Západu. Je nutné si na závěr připomenout jednu zásadní poučku: důchody jsou dávka, dávky jsou placeny ze státního rozpočtu, jehož primární příjmy tvoří zejména daně. Ani důchodový účet není žádná samostatná entita volně si plující v prostoru a čase.

Takže pokud Jurečka a další straší české občany, že nebude na důchody, neříká nám fakt daný přírodním zákonem. Ale pouze nám doručuje rozhodnutí jeho a zbylých členů vlády. „Na důchody nejsou peníze“ v překladu znamená „na důchody nedáme peníze“. A přesně to je esence představené lidovecké důchodové reformy. Proto je pro mne a celou sociální demokracii nepřijatelná.

Komentář Daniely Ostré původně vyšel 12. května 2023 na stránkách Deníku Referendum.