12

Květen

0

Eichler: Falešná hra pravicové pětikoalice

Masarykova demokratická akademie

Devět stran opatření k příjmům a výdajům má viditelně sloužit jen k oddálení rozpočtové krize českého státu. Vládní účetní operace má přinést státnímu rozpočtu během dvou let 147,5 miliardy korun. Pro letošní rozpočet neznamená nic, o dvě třetiny očekávaných příjmů si chce vláda polepšit v roce 2024, o třetinu o rok později. Příjmy z jednotlivých položek se přitom počítají v jednotkách miliard. Nejvíce si vláda slibuje od zvýšení daně z příjmu právnických osob (DPPO) z 19 na 21 procent a od obnovení nemocenského pojištění na straně zaměstnanců ve výši 0,6 procenta.

Obnova nemocenského pojištění u zaměstnanců namísto debatované obnovy karenční doby je od pravicové pětikoalice falešná hra. Opatření staví na letité pravicové tezi, že zaměstnanec si má za svou nemoc zaplatit. Snížení mezd navíc sníží kupní sílu obyvatel, což je špatně nejenom v době vysoké inflace.

Podobným směrem bude směřovat i propouštění ve státní správě — cílem vlády je ušetřit na platech dvě procenta celkové sumy. Propouštění se má týkat i dodneška chráněných bezpečnostních sborů. Uvidíme samozřejmě, jak budou ministři své závazky provádět doopravdy.

Snížit provozní výdaje každého rezortu o pět procent a objem platů o dvě procenta říká, že vláda nemá představu o cílech své politiky a svých prioritách. I když zvýšení daně z příjmu právnických osob anebo daně z nemovitosti jde daleko za očekávatelné hranice vládní politiky, jde pořád o účetní operaci, a ne rozvojový plán.

Třeba zrušení školkovného coby podpory pro „středně a vysokopříjmové skupiny obyvatel“ může být docela bezrozporné. Nepřinese ale místa v jeslích a školkách nikomu z těch, kdo místo pro své dítě už dnes nemohou najít anebo na jeho zaplacení nemají prostředky.

Samostatně je třeba zmínit útok na odbory — týká se jak zrušení daňové slevy na odborové příspěvky a omezení zaměstnaneckých benefitů, tak rétorické figury stavějící odbory naroveň „různých neziskových organizací“. Útok na odbory a zjevná nechuť ke kolektivnímu vyjednávání jsou kroky k oslabení podstaty demokratické politiky.

Komentář Patrika Eichlera původně vyšel 12. května 2023 na stránkách Deníku Referendum.