O knihovně

Knihovna MDA je dočasně uzavřena. Omlouváme se za potíže. V naléhavých případech se obracejte na info@masarykovaakademie.cz. Dobrá zpráva: Zdigitalizovali jsme pro vás desítky titulů z jejího fondu, které jsou pro vás volně dostupné.

Přístup do knihovního katalogu


O knihovně

Jak si u nás půjčit knížku si můžete přečíst tady.

Knihovna Masarykovy demokratické akademie vznikla v roce 2018, kdy byla oficiálně evidována, pod číslem 6600/2018,  na Ministerstvu kultury ČR. Jedná se o specializovanou knihovnu.

Knihovna funguje pod Masarykovou demokratickou akademií, z. s. , která je nezávislou vzdělávací institucí. Akademie se zaměřuje na popularizaci hodnot sociálně demokratického hnutí. Původně byla založena jako Dělnická akademie v roce 1896 a jejím hlavním cílem bylo vzdělávání dělnictva.

Od obnovy Akademie v roce 1990 nashromáždila instituce úctyhodný knižní fond. V roce 2013 proto vznikla myšlenka vytvořit knihovnu.

V roce 2017 a 2018 proběhla spolupráce s Ústavem informačních studií a knihovnictví (FF UK), kdy započalo zpracování knihovního fondu a implementace knihovního systému Koha. V roce 2018 byl také v kladenském Dělnickém domě zřízen depozitář knihovny.

V roce 2019 byl zprovozněn nový knihovní katalog VuFind a také započala digitalizace nejstarších knihovních jednotek, které jsou ohroženy degradací kyselého papíru. Pro reformátování jsou vybírány dokumenty především z konce 19. století a 1. pol. 20. století. Jedná se především o dokumenty, které se soustředí na dějiny československé sociální demokracie a sjezdové protokoly.

Ve fondu můžeme najít knihy, které pocházejí například z pozůstalostí politických osobností, jako byli Jiří Hájek, Ota Šik, František Soukup nebo Miloš Hájek. V roce 2018 se knihovně podařilo získat rozsáhlou knižní pozůstalost knihovny Dušana Havlíčka.

Fond knihovny tvoří převážně tituly týkající se světových dějin, dějin politického stranictví (především levice), které mapují především dějiny komunismu a sociální demokracie u nás i v zahraničí. Také zde můžete najít tituly týkající se ekonomie, sociologie, politologie a cizojazyčnou literaturu psanou zejména anglicky, německy, rusky, francouzsky a v jiných jazycích.

Ze žánrů se v knihovně  nejvíce promítají studie, monografie, sborníky z konferencí, protokoly, projevy, vzpomínkové publikace, biografie, reportáže a jiné.

V současné době knihovna vlastní asi 8000 knihovních jednotek, zpracováno v knihovním katalogu je jich cca 3000.

 

Základní údaje

Knihovna Masarykovy demokratické akademie

Sigla knihovny: ABE195

Hybernská 1033/7 (Lidový dům)

110 00 Praha 1


Otevírací doba

Pondělí a čtvrtek 9.00–13.00, případně dle domluvy

 


Přihláška do knihovny

elektronická verze

verze pro tisk


Knihovní řád

Knihovní řád si můžete stáhnout zde.


Kontakt:

knihovna@masarykovaakademie.cz

Tel. číslo: +420 608 903 336

Provozovatel:

Masarykova demokratická akademie, z. s.
Hybernská 1033/7
110 00 Praha 1
IČO: 15887928

Ceník

Čtenářské průkazy a registrace

Registrační poplatek

 • za provedení registrace a za každé její prodloužení
  100,-Kč
 • držitelé průkazu ZTP/P, ZTP, PT a senioři nad 70 let
   zdarma

Meziknihovní výpůjční služba

 • výpůjčka knihovní jednotky z knihoven ČR
  90,-Kč
 • kopie z knihoven ČR
  dle ceníku dodávající knihovny
 • kopie dodávané knihovnám v ČR – za každých 10 (i započatých) stran předlohy
  20,-Kč

Vypořádání ztráty, poškození nebo znehodnocení knihovní jednotky půjčené prostřednictvím MVS (poplatky se sčítají)

 • manipulační poplatek
  200,-Kč
 • náhrada celkové škody: dle knihovního řádu půjčující knihovny

Zhotovování rozmnoženin reprografické a jiné kopírovací služby (k uvedeným cenám mohou připadat příplatky)

reprografická kopie nebo tiskový výstup – 1 strana

 • formát A4
   2,-Kč
 • formát A4 oboustranně
  4,-Kč

Digitální kopie bez nosiče dat

 • digitalizováno na objednávku
  12,-Kč

Rešeršní služby

 • Ověřování v informací v knihovně přímo v dokumentech
  100,-Kč
 • Poplatek za práci při rešerších (za každou, i započatou, hodinu)
  80,-Kč

Poplatky za prodlení a další poplatky a příplatky

 • Základní poplatek z prodlení u výpůjček mimo budovu – za každý kalendářní den po překročení stanovené výpůjční lhůty knihovní jednotky
 • za každou vypůjčenou knihovní jednotku 5,-Kč
 • za každou knihovní jednotku mimořádní výpůjčky 10,-Kč
 • za každou knihovní jednotku zprostředkovanou MVS
  10,-Kč
 • Poplatek za upomínku (doporučený dopis od ředitele)
  150,-Kč
 • Poplatek za přípravu vymáhání soudní cestou (za každou knihovní jednotku)
  200,-Kč
 • Manipulační poplatek při likvidaci škody způsobené ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky (za každou knihovní jednotku, přičemž nevratná částka 100,- se vybírá při ohlášení ztráty výpůjčky).
Spolupracujeme