Digitalizované dokumenty

Přístup do knihovního katalogu


Digitalizované dokumenty

V rámci uchovávání kulturního dědictví probíhá v knihovně Masarykovy demokratické akademie postupná digitalizace dokumentů, které jsou ohroženy degradací kyselého papíru.

Pro reformátování jsou vybírány dokumenty především z konce 19. století a 1. pol. 20. století. Jedná se především o dokumenty, které se soustředí na dějiny československé sociální demokracie a sjezdové protokoly.

Ochrana osobních údajů