Žena v demokracii. Řeč pronesená v cyklu přednášek “O demokracii”, pořádaném sdruženými kulturními organisacemi v Praze (Františka Plamínková, 1924)

PS_4396_0001
PS_4396_0002
PS_4396_0003
PS_4396_0004
PS_4396_0005
PS_4396_0006
PS_4396_0007
PS_4396_0008
PS_4396_0009
PS_4396_0010
PS_4396_0011
PS_4396_0012
PS_4396_0013
PS_4396_0014
PS_4396_0015
PS_4396_0016
PS_4396_0017
PS_4396_0018
PS_4396_0019
PS_4396_0020
PS_4396_0021
PS_4396_0022
PS_4396_0023
PS_4396_0024
PS_4396_0025
PS_4396_0026
PS_4396_0027
PS_4396_0028
PS_4396_0029
PS_4396_0030
PS_4396_0031
PS_4396_0032
PS_4396_0033
PS_4396_0034
PS_4396_0035
PS_4396_0036
PS_4396_0037
PS_4396_0038
PS_4396_0039
PS_4396_0040
PS_4396_0041
PS_4396_0042
PS_4396_0043
PS_4396_0044
z 44