70 let ve službách národa, demokracie a socialismu (1948)

70let
PS_cnb000712529_0002
PS_cnb000712529_0003
PS_cnb000712529_0004
PS_cnb000712529_0005
PS_cnb000712529_0006
PS_cnb000712529_0007
PS_cnb000712529_0008
PS_cnb000712529_0009
PS_cnb000712529_0010
PS_cnb000712529_0011
PS_cnb000712529_0012
PS_cnb000712529_0013
PS_cnb000712529_0014
PS_cnb000712529_0015
PS_cnb000712529_0016
PS_cnb000712529_0017
PS_cnb000712529_0018
PS_cnb000712529_0019
PS_cnb000712529_0020
PS_cnb000712529_0021
PS_cnb000712529_0022
PS_cnb000712529_0023
PS_cnb000712529_0024
z 24