01

Únor

0

Gruber: Ženy mají o politiku zájem

Masarykova demokratická akademie

Nezisková organizace Fórum 50 % podporující vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice představila koncem března výzkum, ze kterého vyplývá, že ženy deklarují stejný zájem o politiku a věci veřejné jako muži. Výzkum, který realizovalo oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu Akademie věd České republiky ve spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM), tak nepotvrdil často opakovaný stereotyp, že ženy v politice nejsou, neboť se o ni nezajímají.

Většina z 1068 dotázaných považuje současné nízké zastoupení žen v politice za nedostatečné a rovněž se domnívá, že je třeba aktivně podporovat vstup žen do politiky. Nicméně zavedení zákona, který by politickým stranám či hnutím ukládal vyrovnané zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách, nepodporuje ani polovina dotázaných. Pro takové opatření se vyjádřilo 26 % mužů, ale 48 % žen. Obdobně se dotazovaní a dotazované stavěli i k zavedení kvót na volené funkce. Ty podporuje pouze 26 % mužů a 39 % žen. Muži se v mnohem větší míře než ženy domnívají, že kvóty ženy urážejí a umožňují neschopným ženám dosáhnout na funkci na úkor schopných mužů.

Zdá se, že veřejnost by ráda více žen do volených politických funkcí, nicméně nechce přijímat žádná legislativní opatření. Pravděpodobně si neuvědomuje, že bez nich se změny rodí pouze pomalu a těžko. Spoléhat se na tzv. přirozený vývoj věcí se prozatím neosvědčilo.

Právě často odmítané a šmahem zatracované kvóty však mohou být cestou, jak zajistit vyrovnané zastoupení žen i mužů ve volených politických funkcí. Ministerstvo vnitra do konce dubna předloží vládě novelu volebního zákona, která počítá nejen s kvótamim, ale i se zipovým pravidlem. Bude-li zákon schválen, lze očekávat, že v Poslanecké sněmovně přestanou ženy být jen přehlédnutelnou menšinou.

 

Text původně vyšel v Listech 2/2015.