12

Březen

0

Hofbauer – Strauß: Josef Seliger. Obraz jednoho života

Masarykova demokratická akademie

👉 Knihu si můžete koupit zde.

Přes devadesát let jsme museli čekat na český překlad jediného životopisu Josefa Seligera, politického organizátora, dělníka, novináře a prvního předsedy Německé sociálně demokratické strany dělnické v Československé republice, jedné z nejvýznačnějšších politických osobností v dějinách českých zemí. České Němce vedl do boje o rovné hlasovací právo a o sociální práva, po konci první světové války nejprve požadoval právo na sebeurčení Němců v  Československu, aby pak ale dovedl sociálně demokratickou stranu českých Němců k práci pro demokratické Československo, která stanovila směřování sudetoněmeckých demokratů až do roku 1938. 

Český překlad nyní můžete držet v ruce díky neúnavné práci historika Thomase Oellermanna, který knihu vydanou v německém originále před devadesáti lety pro české čtenáře a čtenářky objevil. 

Deset let po Seligerově smrti si spisovatelé Josef Hofbauer a Emil Strauß vzali za úkol představit jeho život a dobu, která utvářela Seligerovo myšlení. Díky nim se tak můžeme stát svědky poutavě vyprávěného příběhu vzniku dělnického hnutí v závěru 19. století a jednoho jeho vůdce, jehož na poslední cestě vyprovázelo přes 40 tisíc lidí. 

„Národní pocit radosti, to nezní tak špatně, jen pořádně nevím, co si s tím mají počít vyhublí a vyhladovělí dělníci Krušných hor a Krkonoš, bledničkou stižené továrenské dívky s propadlými tvářemi v německých Čechách, tuberkulózní horníci západní a severozápadní uhelné pánve, zamoření dělníci z porcelánek v německočeských průmyslových centrech, zhuntovaní a bídně placení tkalci a přadláci v textilních továrnách.“ 

Josef Hofbauer – Emil Strauß 

Josef Seliger 

Obraz jednoho života 

Z německého originálu Josef Seliger. Ein Lebensbild vydaného v Praze 

roku 1930 přeložila Zuzana Schwarzová, redigoval Martin Ďásek. 

Odpovědný redaktor Thomas Oellermann. 

Předmluva Vladimír Špidla, Harry, Peter a Robert Hofbauerovi, 

Ulrich Miksch a Thomas Oellermann, doslov Zuzana Schwarzová. 

Obálka Vasil Artamonov. 

Vydalo nakladatelství Burian a Tichák, s. r. o., 

v Olomouci roku 2021 

ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií, z. s., 

za podpory Ernst- und Gisela-Paul-Stiftung der Seliger Gemeinde 

a Česko-německého fondu budoucnosti. 

1. české vydání. 

Tisk Reprotisk, s. r. o., Šumperk. 

208 stran 

ISBN 978-80-87274-62-0 

Doporučená cena 229 Kč