24

Březen

0

Drulák – Keller – Stropnický – Švihlíková (eds.): Budoucnost levice bez liberalismu

Masarykova demokratická akademie

👉 Knihu si můžete zakoupit zde.

Východiska cesty ke spravedlivější společnosti se snaží formulovat levicoví autoři a autorky pod vedením editorů Petra Druláka, Jana Kellera, Matěje Stropnického a Ilony Švihlíkové. Cílem sborníku Budoucnost levice bez liberalismu je formulovat z levicových pozic znovu přitažlivou představu budoucnosti, protože právě o přitažlivost levice v posledních letech přišla. Levicová témata přitom  nezmizela, stejně jako nezmizelo vykořisťování a arogance kapitálu. 

Autoři svým sborníkem navazují na širokou debatu o budoucnosti levice nad překladem politické eseje Jeana-Claudea Michéy Tajnosti levice: Od ideálu osvícenství k triumfu neomezeného kapitalismu a svou knihu nabízí jako základ pro další otevřenou diskusi. Na své další cestě se přitom levice musí vyrovnat se čtyřmi základními tématy: podporou práce, kontrolou kapitálu, ochranou přírody a zajišťováním míru. 

Chci vědět novinky o publikacích MDA jako první:

  Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílaní informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

  Rozhovor o sborníku s Petrem Drulákem, jedním z jeho editorů.

  Obsah 

  Teze za spravedlivou společnost 

  Slušná práce se spravedlivou odměnou 

  Spravedlivé přerozdělování proti privilegiím 

  Příroda, která žije 

  Mezinárodní mír 

  Demokracie většiny se začleněním menšin 

  Silný stát 

  Ekonomická svrchovanost 

  Lepší Evropa 

  Levice pro všední den (Oskar Krejčí) 

  Ekonomická suverenita a obnova demokratické legitimity (Ilona Švihlíková) 

  Národní stát a ekonomická demokracie (Michal Ševčík) 

  Je možná konzervativní levice? (Jan Keller) 

  Konzervativní levice a její rivalové (Jaromír Hořák) 

  Obnovit solidaritu (Petr Drulák) 

  Problém demokracie v době „velkého vyvlastnění“ (Adam Votruba) 

  Proti svobodě postavit spravedlnost (Matěj Stropnický) 

  Populismus jako volání po záchraně demokracie (Veronika Sušová-Salminen) 

  Proti liberalismu i konzervatismu za obnovu levice (Petr Kužel) 

  Kde hledat politické spojence? (Petr Kužvart) 

  Politika pevných identit (Michael Hauser) 

  Levice v pasti systémové konformity (Dominik Forman) 

  K čemu se má levice hlásit v dějinách? (Stanislav Holubec) 

  Žluté vesty zvoní umíráček francouzským oligarchům (Martin Daneš) 

  Petr Drulák – Jan Keller – Matěj Stropnický – Ilona Švihlíková (eds.) 

  Budoucnost levice bez liberalismu 

  Vydala Masarykova demokratická akademie, z. s., 

  v Praze roku 2020. 

  Jazykový a odborný redaktor Jiří Nedvěd 

  Sazba Tomáš Tichák 

  Obálka a grafický design Tereza Melenová 

  1. české vydání. 

  Tisk Cíl, a. s. 

  Hybernská 1033/7, 110 00, Praha 1 

  ISBN 978-80-87348-91-8 

  136 stran 

  Doporučená cena 320 Kč.