24

Březen

0

Připomeňte si s námi 30 let obnovovacího sjezdu ČSSD

Masarykova demokratická akademie

Právě před 30 lety, v sobotu a v neděli 24. a 25. března 1990, se v tehdejším Domě odborů Pyramida, symbolicky na pražském Břevnově, sešlo na 24. sjezdu ČSSD 411 delegátů z Československa i zahraničí. Spolu zde, po letech strávených usilovnou exilovou činností a neúspěšném pokusu obnovy v roce 1968, oficiálně obnovili činnost sociální demokracie na území Československa.

Připomeňte si spolu s námi příběh obnovení sociální demokracie na speciálních stránkách!

Můžete se na nich ponořit do příběhu obnovení strany a diskuzí o jejím směřování, pustit si proslov Karla Hrubého, předsedy exilové sociální demokracie v letech 19891995, který jsme s ním natočili k této příležitosti, nebo si prohlédnout výběr zmínek v novinách o znovuzakládání místních sociálně demokratických organizací.

A v neposlední řadě, pokud sami máte, čím byste k mapování sociálně demokratické historie přispěli nebo jste se dokonce podíleli na jejím obnovování (ať už na místní nebo celostátní úrovni), najdete na stránkách také možnost, jak se zapojit.

Tak přejeme příjemné čtení a poslouchání!