24

Březen

0

Informace MDA k vyhlášeným mimořádným opatřením v souvislosti s COVID-19

Masarykova demokratická akademie

V souvislosti s mimořádnými opatřeními přijímanými kvůli šíření onemocnění Covid-19 se Masarykova demokratická akademie rozhodla k následujícímu omezení činnosti:

 

V současnou chvíli se na nový, prozatím blíže neurčený termín odkládají všechny březnové akce a až na výjimky akce dubnové:

11. 3. 2020: Seminář České lesy: Státní lesy v době globální změny klimatu (17.00, Kampus Hybernská)

11. 3. 2020: Debata: Může být levice konzervativní? (18.00, Kavárna co hledá jméno)

16. 3. 2020: Olomouc: Protestní hnutí v současné Francii na příkladu žlutých vest (15.00, Katedra politologie a evropských studií Univerzity Palackého)

16. 3. 2020: Olomouc: Je levice konzervativní? Představení knih Tajnosti levice a Sametová budoucnost? (18.00, Café 87 – 1. Máje 29)

16. 3. 2020: MDA Zlín: Pracovní právo a zájmy zaměstnanců ve Zlínském kraji (16.30, Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně)

17. 3. 2020: Kurz Století klimatické změny: Prosaditelnost řešení k ochraně klimatu: Sociologie a psychologie změny (15.00, Informační centrum OSN v ČR)

19. 3. 2020: NP Šumava: Jak změnil život obyvatel? (18.00, Masarykova demokratická akademie)

21. 3. 2020: Kurz Moderní město: Management města (10.00, Ústí nad Labem)

23. 3. 2020: Konference: 30 let obnovené sociální demokracie. Lepší svět v časech slábnoucího státu a globálních změn (16.15, Orea Hotel Pyramida)

24. 3. 2020: Brno: Z Ruzyně až na Pražský Hrad. Příběhy prezidenta zapomnění – přednáška Mgr.Michala Macháčka (17.00, Masarykova 31)

31. 3. 2020: Kurz Století klimatické změny: Širší problémy životního prostředí 1: Úbytek biodiverzity a znečištění (15.00, Informační centrum OSN v ČR)

14. 4. 2020: Brno: Rakouská cesta vypořádání se s nacismem a odkaz dlouholetého úsilí o “Spravedlnost, nikoli pomstu” Simona Wiesenthala (17.00, Masarykova 31)

15. 4. 2020: Seminář České lesy: Význam a budoucnost mimoprodukčních funkcí lesa (17.00, Kampus Hybernská)

18. 4. 2020: Kurz Mezinárodní migrace: Mezinárodní migrace a rozvoj (10.00, Masarykova demokratická akademie, pozn.: začátek 2. části kurzu je přesunut na podzim tohoto roku)

28. 4. 2020: Brno: Rozpad Jugoslávie (17.00, Masarykova 31)

 

Pokud není uvedeno jinak, neruší se akce definitivně, ale budou přesunuty na nový termín, o němž vás budeme včas informovat.

 

Pozor! Semináře Rozvoj lidské společnosti ve století klimatické změny: Koncepty, řešení, nejistoty budou pokračovat online. Všechny informace naleznete na stránkách semináře.

 

Prozatím do 17. května je také přerušen provoz Knihovny MDA. Pokud byste z knihovny potřebovali některé dokumenty nebo knihy, obraťte se na nás pomocí mailu knihovna@masarykovaakademie.cz. Navštívit knihovnu ale můžete i z domova – můžete si pročítat digitalizované publikace.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme zachování klidné hlavy v těchto dnech plných zmatků, především pak pevné zdraví, a těšíme se na setkání na některé z našich budoucích akcí.