28

Prosinec

0

PF 2024

Masarykova demokratická akademie

Konec roku 2023 zůstává ve stínu tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ještě jednou vyjadřujeme soustrast pozůstalým po obětech, jejich blízkým a celé akademické obci. Ještě jednou přejeme uzdravení všem zraněným.  

Univerzitní prostředí a lidé, kteří z něj vycházejí, výrazně utvářejí podobu života naší společnosti. Berme vážně výsledky debat akademické obce o budoucí organizaci vlastního života, včetně cest, jakými lépe zajistit vlastní bezpečí i bezpečí celku společnosti. Vlastní hlas akademické obce nelze v této debatě vynechat ani zastoupit.  

Masarykova demokratická akademie je politický institut. Naším zadáním je činit demokratickou politiku srozumitelnou a posilovat důvěru veřejnosti v demokratickou politiku coby nástroj společenské změny.  

Na prahu roku 2024 ve stínu předvánoční tragédie mi tak jen dovolte zopakovat tři zásady demokratické politiky: násilí je vyloučeno coby nástroj politického střetu; každému jednomu člověku jsou zaručena jeho lidská práva; o budoucí podobě společnosti rozhodují politické strany podle své síly získané ve volbách. 

Odtud a tímto směrem se dívá i naše PF2024.  

 

 

Přeji vám nový rok 2024 ve zdraví a mezi dobrými lidmi.  

 

Patrik Eichler  

ředitel Masarykovy demokratické akademie