07

Duben

0

145 LET SVOBODY, SPRAVEDLNOSTI A SOLIDARITY

Masarykova demokratická akademie

SVOBODA vzniká ve společnosti. Každý člověk je ze své podstaty svobodný. Jak svou svobodu může využívat, závisí na vůli a schopnostech společnosti zbavit každého jednoho člověka strachu a dát mu nástroje, aby svoji svobodu mohl využít, když se rozhodne. Svoboda pohybu nefunguje při zavřených hranicích, při nedostatku prostředků ani když chybí představa, k čemu je takové cestování vlastně dobré. Své svobody může člověk využívat, když má k disposici dobrý vzdělávací systém, sociální jistoty i otevřené hranice.  

SPRAVEDLNOST znamená rovný přístup k dobrým veřejným službám. Předpokládá se přitom, že veřejné služby skutečně srovnávají příležitosti mezi lidmi různého původu (sociálního jako etnického). Spravedlivé je, když se lidé s větším majetkem nebo příjmy více podílejí na celkovém fungování společnosti. Spravedlnost je tam, kde jeden člověk nemůže zneužívat slabšího postavení druhého člověka.  

SOLIDARITA vzniká, když jednotliví lidé dávají najevo přináležitost k celku společnosti, má podobu politicky formulovaných pravidel. Solidární je veřejné pojištění pro případ nemoci, stáří nebo úmrtí, protože se na něm více podílejí bohatší, nesolidární je připojištění soukromé, které si leckdo nemusí moci dovolit. Solidarita zajišťuje, že se lidé zbytečně neocitají na okraji společnosti, a posiluje odolnost celku společnosti před svody autoritářů.  

Dne 7. dubna 1878 se v hostinci U Kaštanu na Břevnově nedaleko Prahy sešla skupina mladých lidí, aby založila českoslovanskou sociální demokracii. Díky nim vznikla politická strana zastupující postupně se organizující dělnické hnutí. Lidem na československém a českém území přinesla všeobecné volební právo, osmihodinovou pracovní dobu i všeobecné zdravotní, sociální a důchodové pojištění. Nejenom zakladatelé strany, ale i řada jejich následovníků/ic trpěla pro své přesvědčení a cíle represemi, žila své životy v chudobě, končila je ve vězeních i na popravištích.  

Svoboda, spravedlnost a solidarita jsou od počátku základními hodnotami sociální demokracie. Jako každá dobrá literatura potřebují i ony překládat do jazyka nových generací a nové doby. Jen tak budou odpovídat na jejich problémy. 

Přejeme nejenom politické sociální demokracii do dalších 145 let jen ty nejtěžší úkoly, právě na nich budou její představitelé a představitelky nejlépe moci ukázat své schopnosti a své odhodlání. Coby MDA je nám ctí být součástí sociálně demokratického hnutí již bezmála sto třicet let.