03

Květen

0

Konec bezmocnému přihlížení ekologické krizi. Podpořte svým darem vydání sborníku Růst, nebo život? Cesty z ekologické krize

Masarykova demokratická akademie

Proč se máme pořád jen dívat, jak přichází další a další těžko uvěřitelné zprávy o ekologické katastrofě, které čelíme? Naši společnost přitom může čekat lepší budoucnost. Nejsme bezmocní. Přestaňme stavět zájmy ekonomiky proti kvalitě lidského života i přírody.

Představujeme výběr zásadních příspěvků světové debaty o spravedlivé a ekologické transformaci ekonomiky, který jsme dali dohromady v knize Růst, nebo život? Cesty z ekologické krize. Podpořte svým darem její vydání, získejte knihu v předprodeji a pomozte šířit její myšlenky.

Nejnovější shrnující zpráva Mezinárodního panelu pro změnu klimatu uznávaného všemi vládami na světě přináší jasné sdělení:

“Je nutná hluboká a rozsáhlá transformace napříč mnoha sektory, která povede k rapidnímu a trvalému snížení emisí skleníkových plynů a zajistí důstojnou a udržitelnou budoucnost pro všechny.”

V Česku je ale společenská debata o nutné transformaci ekonomiky stálev úplných začátcích, navíc zakopaná ve dvou znepřátelených příkopech. Jedni mají tendenci hájit ochranu klimatu a zelenou politiku Evropské unie i se všemi jejími rozpory a chybami, druzí ji napadají nejen ze sociálních, ale stále častěji i národoveckých pozic.

 

 

Proto představujeme sborník Růst, nebo život? Cesty z ekologické krize. Vybrali jsme do něj 12 zásadních současných esejů autorů a autorek z celého světa nabízejících odpověď na ekologickou krizi, která stojí na tradici demokratické levice: důsledně a spravedlivě chránit životy lidí i přírody. Texty dává do kontextu svou předmluvou o vyhlídkách politiky na planetě v plamenech editor Josef Patočka.

Podpořte svým darem vydání sborníku Růst, nebo život? Díky vaší podpoře bude možné knihu vydat a dále rozvíjet a šířit její myšlenky. Za dar vyšší než 320 Kč získáte tuto unikátní knihu jako první. (Nezapomeňte vyplnit adresu, abychom věděli, kam vám knihu poslat.)