16

Březen

0

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ O FÚZI SPOLKŮ SLOUČENÍM

Masarykova demokratická akademie

Zúčastněné spolky: Masarykova demokratická akademie, z.s., IČO: 15887928, se sídlem Hybernská 1033/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku ved. Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1422 („MDA“), a Oranžový klub,z.s., IČO: 01293630, se sídlem Hybernská 1033/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku ved. Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 25157 („OK“), společně oznamují podle § 279 odst. 1 občanského zákoníku a společně zveřejňují v Obchodním věstníku podle § 3018 občanského zákoníku, že dne 21. dubna 2023 se budou konat zasedání nejvyšších orgánů obou spolků (členská schůze v případě MDA, sjezd v případě OK), která budou (mimo jiné) rozhodovat o schválení návrhu Smlouvy o fúzi spolků sloučením, který se týká fúze sloučením spolků MDA (nástupnický spolek) a OK (zanikající spolek). Fúze sloučením spolků se tak týká zúčastněných spolků MDA a OK, a nástupnickým spolkem se stane spolek MDA.

Poučení pro věřitele zúčastněných spolků (MDA a OK): Přihlásí-li věřitel zúčastněného spolku pohledávku do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis fúze stal vůči němu účinným, má právo na dostatečnou jistotu, zhorší-li se dobytnost pohledávky. Prokáže-li věřitel, že se v důsledku fúze dobytnost pohledávky zhorší podstatným způsobem, má právo na dostatečnou jistotu ještě před zápisem fúze do veřejného rejstříku.

 

Oznámení je k disposici také v Obchodním věstníku zde.