03

Červenec

0

Největší sucho za 500 let? Debatovali jsme, jak nepokračovat v chybách

Masarykova demokratická akademie

České republice hrozí nejhorší sucho za poslední 500 let. Nejde přitom už jen o výjimku, ale o dlouhotrvající stav. Jak z toho ven? O tom jsme mluvili na online debatě Největší sucho za 500 let? Jak nepokračovat v chybách, která se konala ve čtvrtek 28. května od 16.30. 

Jejími hosty byli Zdeněk Žalud, pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), František Pavlík, ředitel Odboru půdní služby Státního pozemkového úřadu, Václav Hlaváček, viceprezident Agrární komory ČR a Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR. Debatu moderovala Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA. 

V době dlouhotrvajícího sucha se otevírají stavidla finančních investic, stovek miliard, které mají vrátit Česko do podoby před pandemií koronaviru. Chceme se ale vrátit do starých kolejí?  

Investice přichází v době, kdy sucho už v Česku není jen výjimečnou epizodou a nelze předpokládat, že by se situace změnila sama od sebe. Příčin je mnoho – a jednou ze zásadních je bezohledné zacházení s krajinou. Naši krajinu jsme přizpůsobili strojům, ne stroje krajině. 

V minulosti jsme statisíce hektarů půdy přeměnili prakticky na suchou step. Pokud krajinu nezměníme, jejímu vysychání nic nezabrání. Jedině návrat k přirozené podobě krajiny nám pomůže změnit zdánlivě neodvratitelný osud sucha. 

Cílem našich investic a sil má být rekonstrukce krajiny a uchování kvalitní půdy. Jak naložit s krajinou, abychom jí vrátili její stabilitu, jsme představili na online kulatém stole.

Záznam debaty si můžete pustit níže jak prostřednictvím našeho Youtube kanálu, tak Mixcloudu.